Gå til indhold

CSR-puljer

Danmark støtter fremme af virksomheders og investorers samfundsansvar i udviklingslande
Danmark arbejder aktivt på at fremme virksomheders samfundsansvar (CSR), herunder menneskerettigheder og erhvervsliv. Dette sker på policy-niveau, via støtte til relevante initiativer og organisationer samt via dialog med dansk erhvervsliv.

Krydsfeltet mellem udviklingssamarbejdet, erhvervsfremme og virksomhedernes samfundsansvar giver mange oplagte muligheder for forstærket synergi, som bl.a. afspejles i, at arbejdstagerrettigheder, fagbevægelser, fremme af den danske arbejdsmarkedsmodel, forbedrede miljøforhold og anti-korruption aktuelt styrkes både gennem det multilaterale og det bilaterale udviklingssamarbejde, gennem rammeaftaler med danske organisationer samt gennem arbejdet med handelspolitik og eksportfremme.

Fremme af virksomheders og investorers samfundsansvar i relation til udviklingslande støttes bl.a. gennem Danidas CSR-puljer. CSR-puljerne henvender sig til danske organisationer, der arbejder med virksomheders og investorers samfundsansvar i udviklingslande og vækstøkonomier.

I 2013 blev Støtteordningen til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) lanceret. Ordningen støtter 15 forskellige projekter, som arbejder med initiativer for opbygning af ansvarlig og grøn vækst samt forbedrede arbejds- og levevilkår i udviklingslande, herunder fremme af arbejdstagerrettigheder og fagbevægelse.

På finansloven 2015 er der afsat 25 mio. kr. til en ny CSR-pulje. Formålet med CSR-puljen 2015 er at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande, herunder i vækstøkonomier, og sikre folkelig debat og dialog i Danmark om virksomhedernes og investorernes samfundsansvar i relation til udviklingslande og vækstøkonomier.

Flere oplysninger om CSR-puljerne kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Har du nogen spørgsmål til Danidas arbejde med virksomheders samfundsansvar, er du velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets kontor for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling ([email protected]).