Gå til indhold

Danida Green Business Partnerships

Danida Green Business Partnerships (DGBP) er en challenge fond designet til at promovere markedsdrevet grøn omstilling og inkluderende grøn omstilling i udviklingslande, dette gøres i tråd med den danske udviklingspolitiske strategi ’Fælles om Verden’. Det er ambitionen at den danske udviklingsbistand I højere grad end tidligere skal adressere klimaforandringer, beskytte naturen og miljøet. Dette fokus på grøn omstilling er i høj grad reflekteret i Danida Green Business Partnerships programmet, hvor mindst 80% af den finansiering DGBP yder, skal være rettet mod mål der fremmer den grønne omstilling.

En gang om året er DGBP programmet åben for ansøgninger fra kommercielt orienterede partnerskaber. DGBP bringer kommercielle- og ikke-kommercielle aktører sammen i partnerskaber der promoverer bæredygtige grønne løsninger, der adresserer klimaforandringer på den ene side og samtidig fremmer økonomisk udvikling gennem lokal jobskabelse i udviklingslande. På denne måde vil DGBP fremme både kommercielle og udviklingspolitiske mål.

DGBP programmet trækker på viden og erfaringer fra DMDP programmet, hvor i alt 36 projekter har været godkendt, og hvor 33 stadig er under implementering, skaber jobs og indkomst muligheder I Danida’s strategiske partnerskabs lande. DGBP programmet er udviklet i samarbejde med andre danske bi- og multilaterale initiativer og komplimenterer således det arbejde de Danske Ambassader, Trade Councils og Strategic Sector Cooperations programmer udfører.

Det primære mål for DGBP programmet er at styrke global grøn omstilling og privat ledet inkluderende økonomisk vækst gennem innovative partnerskaber. Ved at kombinere kompetencer og en kommercielt forankret drivkraft med erfaringer indenfor projektstyring og administration af udviklingsprojekter fra den ikke-kommercielle verden, vil DGBP promovere bæredygtige grønne løsninger på nogen af de med presserende udfordringer de 33 udviklingslande inkluderet i programmet står overfor.

FN’s Verdensmål

FN’s verdensmål er en vigtig ramme at arbejde indenfor, især indenfor udviklingsarbejde. Et DGBP projekt skal aktivt adressere flere af verdensmålene og være i stand til at demonstrer fremgang igennem monitorering og rapportering. Verdensmål 1, 8, 12, 13 og 17 er helt centrale for DGBP programmet som helhed, dette betyder imidlertid ikke at partnerskaber skal føle sig bundet til at udvikle projekter der adresserer disse mål.

Fremmelse af ansvarlig forretningsadfærd er ligeledes et vigtigt aspekt ved DGBP programmet og partnerskaber er påkrævet at gennemføre en grunding vurderinger af alle interessenter der er involverede i projektet vha. kendte og internationalt anerkendte værktøjer.

For mere information om DGBP programmet, besøg hjemmesiden: https://danida-business-partnerships.dk/

 

***

Please be informed that the Ministry of Foreign Affairs has engaged Nordic Consulting Group to handle the day-to-day management of the Danida Green Business Partnerships, DGBP, as well as the now closed program activities under Danida Market Development Partnerships. A dedicated website for DGBP and DMDP has been established, which contain information and updates about the programme, guidelines and actual launching dates for new applications. Please visit the website of the joint Program Secretariat by accessing this link.

Please address any questions regarding DGBP to the DGBP Secretariat which can be reached at: [email protected].

 

Kontakt

Fin Poulsen
Email: [email protected]
Telefon: +4521665085