Gå til indhold

Danida Market Development Partnerships: 

DMDP – Danida Market Development Partnerships

DMDP støtter projekter baseret på bæredygtige forretningsideer. Gennem partnerskaber mellem kommercielle og ikke-kommercielle aktører har DMDP projekter til formål at fremme bæredygtigt erhvervsliv, international udvikling og beskæftigelsesmuligheder, og dermed bidrages der aktivt til verdensmålene 8 og 17. Det overordnede formål med et DMDP-projekt er at udløse lokal økonomisk aktivitet, markedsudvikling og frigøre forretningspotentiale, der fører til beskæftigelse og indkomstmuligheder i de danske prioritetslande.

DMDP ophørte som finansieringsmulighed i 2021 og er efterfulgt af Danida Green Business Partnerships. DMDP har finansieret i alt 36 partnerskabsprojekter i 15 forskellige udviklingslande, som implementeres frem til 2026. I DMDP projekter er der stærkt fokus på bæredygtig vækst inklusiv jobskabelse, og innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer

De 36 projekter omfatter en bred vifte af sektorer såsom landbrug, affaldshåndtering, cirkulær økonomi/grøn omstilling, produktion og turisme. DMDP-projekterne adresserer lokale, nationale og internationale udfordringer gennem kommercielt bæredygtige business cases, der er designet til at skabe anstændige jobs i udviklingslande og bidrager direkte til at øge modtagernes og lokalsamfundenes levevilkår.

For mere information om DMDP-programmet, besøg venligst www.dmdp.dk

---

Udenrigsministeriet har engageret Nordic Consulting Group til at varetage den daglige ledelse af DMDP-programmet fra 2020-2027. Der er oprettet en dedikeret hjemmeside for DMDP, som indeholder information og opdateringer om programmet. Besøg venligst DMDP-sekretariatets hjemmeside ved at gå ind på følgende link.

Spørgsmål vedrørende DMDP bedes rettet til DMDP-sekretariatet, som kan kontaktes på [email protected].

Administrative guidelines

Guidelines and templates DMDP, Documents – DMDP

kontakt

Fin Poulsen
Email: [email protected]
Telefon: +4521665085