Gå til indhold

Internationalt samarbejde

Med Verdensmålene er bæredygtig udvikling blevet en fælles global dagsorden med den private sektor som en central drivkraft. Erhvervslivet spiller en helt afgørende rolle i at nå Verdensmålene.

Mange virksomheder og investorer kan bidrage med viden, teknologi, innovation og kapital, som bidrager til at løse globale udfordringer. Udenrigsministeriet samarbejder derfor med en række centrale internationale aktører og partnere om at fremme erhvervslivets rolle i at indfri Verdensmålene. Gennem internationalt samarbejde og partnerskab fremmer vi de fælles globale mål på tværs af lande og sektorer.

""

Eksempler på internationalt samarbejde:

FN Global Compact
Danmark støtter FN Globals Compacts arbejde med at fremme ansvarlighed i erhvervslivet og skabe en global bevægelse blandt virksomheder og deres partnere for at indfri Vverdensmålene. Global Compact sætter bl.a. fokus på de forretningsmuligheder, Verdensmålene rummer og fremmer de ti principper, som udgør fundamentet for Global Compact. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption og udgør et godt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Læs mere her. Global Compact har også et dansk netværk.

C40 Cities
Danmark samarbejder med C40 Cities og støtter organisationens arbejde. C40 er en sammenslutning af verdens største byer, der går forrest for at skabe klimahandling og bæredygtige byer. C40 har over 90 medlemsbyer, som tilsammen huser over 650 mio. indbyggere og ca. en fjerdedel af den globale økonomi. C40 giver bl.a. teknisk rådgivning til deres medlemsbyer i processen med at udarbejde klimahandlingsplaner i tråd med Parisaftalen. Samtidig sikrer organisationen, at vigtige erfaringer bliver delt mellem byer. Konkret støtter Danmark bl.a. arbejdet med udarbejdelse af klimahandlingsplaner i fem byer; Addis Ababa, Ho Chi Minh City, Jakarta, Qingdao og Wuhan. Handlingsplanerne identificerer og prioriterer de indsatser, som bedst bidrager til at sikre, at byerne implementerer Parisaftalens målsætninger ved at omstille sektorer som f.eks. transport, byggeri, vand og fødevarer.

Sustainable Trade Initiative (IDH)

Danmark støtter organisationen Sustainable Trade Initiative (IDH), som med succes samler virksomheder og offentlige partnere om at adressere udfordringer og styrke bæredygtighed i alle led af virksomhedernes forsyningskæde fra jord til bord. IDH har fokus på produkter som kaffe, kakao, blomster og bomuld, der produceres i udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika og handles internationalt, inden de når forbrugere i Danmark og resten af EU. Som noget nyt arbejder IDH også for en helheldsorienteret tilgang til udsatte landskaber som Mau-skoven i Kenya eller Matto Grosso sletten i Brasilien. Alt sammen i tæt parløb med danske og multinationale virksomheder. Læs mere her.

World Ressources Institute
Danmark samarbejder med den grønne tænketank, World Ressources Instiute (WRI), som arbejder for at fremme grøn omstilling og bæredygtig vækst til gavn for kloden og verdens befolkninger. WRI’s vidensbaserede tilgang til grøn omstilling er et vigtigt bidrag til opnå Verdensmålene og levere på Parisaftalen. På et stærkt fundament af data og forskning arbejder WRI for at flytte politiske beslutninger, virksomhedsstrategier og civilsamfundshandling i en mere bæredygtig retning for på den måde at bygge bro mellem vidensinstitutioner og handling i praksis. Danmarks støtte til WRI har fokus på udviklingslande, særligt i Afrika.

International Finance Corporation
Danmark samarbejder med International Finance Corporation (IFC) om at mobilisere privatsektorbidrag til bæredygtig udvikling ved at fokusere på innovative forretningsmodeller. Samarbejdet sigter bl.a. mod at finde nye teknologiske løsninger, der adresserer klimaudfordringer med særligt fokus på internationale og nationale udfordringer inden for energiforsyning, industri og fødevareproduktion. Samarbejdet omfatter også muligheder for at mobilisere finansiering til små og mellemstore virksomheder, bl.a. i skrøbelige og konfliktramte lande.

World Economic Forum

Som det første land i verden har Danmark indgået en bred samarbejdsaftale med World Economic Forum (WEF) for at fremme partnerskaber og progressive samfundsløsninger på globale udfordringer inden for bl.a. klima, ligestilling og arbejdsmarkedet.

World Benchmarking Alliances
Danmark støtter World Benchmarking Alliances arbejde med at måle og rangliste større virksomheders bidrag til Verdensmålene. Initiativet skal bidrage til øget gennemsigtighed for virksomheder, investorer og borgere samt sikre konkurrencedrevne incitamenter til at styrke den private sektors bidrag til Verdensmålene.