Gå til indhold

P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030

P4G har til formål at accelerere implementeringen af FN’s Verdensmål ved at bringe den private sektor, civilsamfund og offentlige myndigheder sammen i partnerskaber for grøn og inklusiv vækst
P4G sætter handling bag klima- og bæredygtighedsambitioner gennem konkrete partnerskaber, der kan levere markedsdrevne løsninger, og på den måde er P4G en redskab til at implementere Verdensmål 17.

P4G tager sigte på at udvikle og accelerere innovative offentlig-private partnerskaber inden for fem udvalgte områder, hvor samarbejde på tværs af sektorer er essentielt for opnåelsen af målene. Det inkluderer fødevarer og landbrug (SDG 2), energi (SDG 7), vand (SDG 6), byer (verdensmål 11) og cirkulær økonomi (SDG 12). P4G bidrager med finansiering, facilitering, netværk og værdifuld erfaring med at accelerere og skalere partnerskaber. P4G støtter start-up partnerskaber i inkubationsfasen samt scale-up partnerskaber, som ved at blive skaleret og replikeret kan få stor impact til gavn for grøn vækst og bæredygtig udvikling.

P4G partnerlande og organisering

P4G blev lanceret i 2017 af en gruppe lande og internationale organisationer, som ser partnerskaber som centralt for at opnå grøn vækst og bæredygtig udvikling. Partnerlandene inkluderer Bangladesh, Chile, Colombia, Danmark, Etiopien, Indonesien, Kenya, Holland, Sydkorea, Mexico og Vietnam, som alle har forpligtet sig til at promovere partnerskaber og opbygge en national platform, der sikrer involvering af relevante privatsektoraktører, myndigheder, civilsamfund og vidensinstitutioner i en national kontekst. State of Green er den danske nationale platform, som promoverer bred dansk involvering i P4G.

Internationale organisationer som World Resources Institute, World Economic Forum, C40 Cities, Global Green Growth Institute, International Finance Cooperation og UN Global Compact er P4G partnerorganisationer. De bidrager med tematisk ekspertise, vigtige netværksmuligheder og værdifuld støtte til P4G og dets partnerskaber.

Alle partnere bidrager til strategisk udvikling gennem P4G’s bestyrelse, som består af repræsentanter fra P4G partnerlande og partnerorganisationer samt repræsentanter fra den private sektor. P4G sekretariatet, som administrerer Partnerskabsfonden og sikrer partnerskabsfacilitering, er forankret hos World Resources Institute i Washington.

P4G topmøder

Der bliver afholdt P4G topmøder hvert andet år for at accelerere og showcase innovative partnerskaber, dele ”best practice” og fremme politisk opmærksomhed omkring behovet for offentlig-private partnerskaber for at nå Verdensmålene. Det første P4G topmøde fandt sted i København den 19.-20. oktober 2018. Læs mere om P4G Copenhagen Summit. Næste topmøde finder sted i Ugandas hovedstad Bogotá i  2023.