Gå til indhold

Global Green Growth Institutes (GGGI)

Forebyggelse, undersøgelse og afrapportering af sager om korruption i Global Green Growth Institute.
Global Green Growth Institutes (GGGI) arbejde med at forebygge og bekæmpe korruption er fastlagt i organisationens Anti-Corruption Policy, der har til hensigt at fremme etisk praksis og adfærd i alle dele af organisationen og dækker alle nuværende og tidligere medarbejdere samt relevante tredjeparter med hvem organisationen arbejder eller i øvrigt har interesser i GGGIs aktiviteter. GGGIs Anti-Corruption Policy kan findes på organisationens hjemmeside her.
 
GGGI følger en nultolerancepolitik, der betyder, at organisationen følger op på alle påstande om overtrædelser og implementerer gældende sanktioner i alle tilfælde, hvor påstandene bekræftes. Der er ingen afvigelser eller undtagelser tilladt fra regelsættet.
 
Politikken omfatter specifikke principper for, men er ikke begrænset til, finansielle og regnskabsmæssige transaktioner, politiske relationer og bidrag, udgifter, udbetalinger og overførsler. Alle medarbejdere er forpligtede til at rapportere mistanker om eller beviselige overtrædelser af organisationens anti-korruptionspolitik til GGGI’s Deputy Director General for Management and Administration (DDG M&A), der har beføjelse til at træffe beslutning om modaliteter for opfølgning - for medarbejdere i ledende stillinger efter afgørelse fra bestyrelsesformanden. Undersøgelser af en sags forhold og forløb gennemføres af personer udpeget af DDG M&A med eventuel inddragelse af personer fra organisationens Office of Internal Audit and Integrity (OIAI) såvel som andre eksperter, eksterne konsulenter og andre, der har de bedste forudsætninger for at påtage sig opgaven.
 
Der er endvidere fastlagt en whistleblower-politik, der beskytter vidner og samtidigt fastlægger anbefalinger for opfølgning på falske anklager. Politikken kan findes på organisationens hjemmeside her.