Gå til indhold

Den globale fond for bekæmpelse af AIDS, tuberkulose og malaria (GFATM)

Forebyggelse, undersøgelse og afrapportering af sager om korruption i Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria.

Den Globale fond har siden 2012 anvendt en systematisk tilgang til risikohåndtering og har efter en række korruptions sager i 2010 oprettet en enhed for risikohåndtering, som ledes af en ”Chief risk officer”. Den systematiske tilgang indebærer, at alle risici overvejes, dokumenteres og vurderes regelmæssigt. Risikovurderingerne fører til specifikke risikobegrænsende foranstaltninger. Herudover er der udviklet et system med 29 forskellige risici med information om risiko-niveau, iværksatte tiltag til nedsættelse af risici, ansvarlige for tiltagene, samt dato for revision af indsatserne. 

Office of the Inspector General (OIG) blev etableret i 2005 som en uafhængig enhed i Den Globale Fond, der rapporterer til Fondens bestyrelse. OIG gennemfører revisioner af programmer med henblik på at vurdere effekten af de interne kontrolmekanismer, samt effektiviteten af programmer og bistår derudover med udviklingen af en bedre monitorering af programmerne. Desuden gennemfører OIG undersøgelser i sager, hvor der er mistanke om misbrug. Der er etableret en ”hotline”, der giver mulighed for at rapportere om formodet misbrug til fonden anonymt og fortroligt. Endvidere lancerede OIG i 2016 ”I speak out now” kampagnen, som har til hensigt at oplyse medarbejdere og samarbejdspartnere om typer af misbrug af midler og opfordre dem til at tage aktivt afstand herfra, bl.a. ved at indberette ved mistanke om svindel.

OIG rapporterer to gange om året til bestyrelsen for den Globale Fond vedr. status i enkeltsager og statistikker over gennemførte revisioner og undersøgelser, registrerede klager og antal sager. OIG’s rapporter er tilgængelige på fondens hjemmeside.