Gå til indhold

Den internationale organisation for familieplanlægning (IPPF)

Forebyggelse, undersøgelse og afrapportering af sager om korruption i The International Planned Parenthood Federation (IPPF)

IPPF er den største internationale NGO på befolkningsområdet. IPPF samarbejder med nationale regeringer, internationale organisationer, private organisationer og er medlemsorganisation for nationale familieplanlægningsorganisationer.

Organisationen har iværksat en række tiltag, der har til formål at forebygge og bekæmpe korruption. IPPF har formuleret en politik om ”Effective Financial Management and Reporting”. IPPF har ligeledes udarbejdet en særskilt “Fraud Response Plan”. Hertil kommer, at IPPF’s Audit Committee hvert år gennemgår de finansielle kontrolsystemer. Man har også vedtaget en Whistle Blowing Policy samt etableret procedurer på organisationens hjemmeside, hvor mistanker om korruption kan anmeldes anonymt.

IPPF har en særlig akkrediteringsproces, som alle medlemmer af organisationen skal gennemgå. Akkrediteringen indebærer også gennemgang af medlemsorganisationernes kontrolsystemer i relation til korruption.