Gå til indhold

Afrika

Danmarks udviklingsarbejde i Afrika er målrettet mod at reducere fattigdommen og skabe beskæftigelse til de kommende generationer af afrikanske unge, der skal ud på arbejdsmarkedet.
Skoleelever under et træ. Nursery School Rescue Foundation Centre, Kenya. Foto: Jørgen Schytte

Danmark har haft udviklingspolitisk samarbejde med afrikanske lande i over 50 år. Danmark er et af de fem lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Udviklingsbistanden ydes både bilateralt og gennem multinationale institutioner som for eksempel EU og FN.

Danmarks udviklingspolitiske engagement er underlagt Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Strategien er fra januar 2017 og kan findes her. Den danske udviklingsindsats er fokuseret på otte prioritetslande i Afrika: Burkina Faso, Etiopien, Kenya, Mali, Niger, Somalia, Tanzania og Uganda. Samarbejdet med de afrikanske lande tager udgangspunkt i landespecifikke strategier, der alle kan findes her.

Nøgletallene for Danmarks bilaterale bistand til Afrika kan findes her og Danidas årsberetninger kan læses her.

Foruden Danmarks bilaterale bistand, har Danmark et udviklingssamarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank. Se Danmarks strategi for samarbejdet med den Afrikanske Udviklingsbank her.