Gå til indhold

Afrika

Danmarks udviklingssamarbejde i Afrika fokuserer på kampen mod ulighed og fattigdom, forebyggelse af konflikt, skrøbelighed, fordrivelse og irregulær migration og på at øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringer.

Skoleelever under et træ. Nursery School Rescue Foundation Centre, Kenya. Foto: Jørgen Schytte

Danmark har haft udviklingspolitisk samarbejde med afrikanske lande i over 50 år. Danmark er et af de få lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand.

Den udviklingspolitiske strategi ”Fælles om verden” sætter retningen for Danmarks udviklingsengagement i Afrika. Strategien blev vedtaget i juni 2021 af et bredt politisk flertal og er gældende for perioden 2021-2025. Du kan læse mere om strategien her.

Vores udviklingssamarbejde udfoldes i samarbejde med vores afrikanske samarbejdslande, multilaterale organisationer samt EU og de øvrige EU-medlemslande.

Du kan læse mere om vores bilaterale partnerskaber med afrikanske lande her.


Du kan læse mere om gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske strategi her og udviklingssamarbejdets resultater her.

Foruden Danmarks bilaterale og multilaterale udviklingssamarbejde har vi strategiske partnerskaber med 18 danske civilsamfundsorganisationer. Du kan se mere om dette her.