Gå til indhold

OM kontoret for Evaluering, læring og kvalitet

Kontoret for Evaluering, Læring og Kvalitet (LÆRING) er ansvarlig for teknisk rådgivning og kvalitetssikring af Danmarks udviklingssamarbejde, både i forhold til forberedelse, gennemførelse og evaluering af danske udviklingsaktiviteter. 

LÆRING har det overordnede ansvar for udviklingsforskning, ligesom det fungerer som sekretariat for det Udviklingspolitiske Råd. I relation til evalueringer har kontoret ansvar for at planlægge, udforme og kvalitetssikre gennemførelsen af uafhængige evalueringer af dansk-finansierede bistandsaktiviteter og at formidle evalueringsresultater og erfaringer.

LÆRING bidrager bl.a.  til policy- og strategiudviklingen på udviklingsområdet med egne og andre donorers evalueringserfaringer. Kontoret refererer til ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik gennem Udenrigsministeriets direktør for udviklingspolitik og er således uafhængigt af de dele af Udenrigsministeriet, der planlægger og udfører selve udviklingssamarbejdet. Kontorets evalueringsfunktion og -opgaver er fastlagt i Evaluation Policy for Danish  Development Cooperation (PDF).

Kontorchef Tove Degnbol, tlf. 33 92 02 28, [email protected]