Gå til indhold

Evalueringsprogram

Danidas evalueringer skal over tid dække et bredt udsnit af den officielle danske udviklingsbistand, herunder forskellige geografiske og tematiske områder samt forskellige bistandsmodaliteter. 

Kontoret for Evaluering, Læring og Kvalitet  (ELK) arbejder ud fra et toårigt program, der udarbejdes og løbende revideres på baggrund af diskussioner med blandt andet Udviklingspolitisk Råd (UPR) og Danidas øverste ledelse, danske repræsentationer og deres partnere, relevante kontorer i Danida samt interesserede i den danske ressourcebase. Den løbende dialog har til formål at sikre, at de evalueringer der gennemføres er relevante for det udviklingsfaglige samarbejde.