Gå til indhold

Film om dansk bistand til klimatilpasning

Freelancejournalisterne Jesper Heldgaard og Bo Illum Jørgensen rejste i november 2020 til Kenya for at producere en række film i forbindelse med evalueringen af dansk støtte til klimatilpasning.

Erfaringer om klimatilpasning – og hvordan, de kan brugesDansk støtte til klimatilpasning har gjort en forskel. Men Danmark kan gøre en endnu større forskel med et mere konsekvent, strategisk fokus på klimatilpasning og mere mandskab på området, konkluderer en ny evaluering. 

 

Klimatilpasning er mange ting


Hvad er klimatilpasning egentlig? Eksempler fra Kenya illustrerer, at det både kan være erhvervsfaglig grunduddannelse, forbedret vandforsyning, vejrudsigter og forvaltning af græsningsarealer. Kort sagt: Alt det, der kan opbygge modstandsdygtigheden over for klimaforandringer hos lokalsamfund og natur. 

 

Tommelfingeren op fra Kenya


Mens det hold, der har evalueret Danmarks støtte til klimatilpasning, har visse forbehold over for Danidas indsats, så er der masser af ros fra de partnere, Danida har støttet i Kenya.  

 

Stella Muthoni tjekker mobilen, før hun planter

Med forbedrede vejrudsigter kan bønder bedre håndtere klimaforandringerne. Det viser erfaringer fra et Danida-støttet CARE-program i 4 afrikanske lande.

 

Læren fra læringsprogrammet


Koordinatoren for det ambitiøse Program for Læring om Tilpasning deler ud af de erfaringer, programmet gav både myndigheder, donorer og NGOer.

Grøn omstilling via lokalt sammenhold


Græsrodsorganisationen Kwiminia er årsagen til, at en bevilling fra en Danida-støttet pulje til lokaludvikling har gjort en varig forskel i et lokalsamfund et par timers kørsel fra Kenyas hovedstad, Nairobi.

 

Den svære udfordring


Danmarks støtte til Kenyas Miljøstyrelse illustrerer, hvor svært det er at omsætte overordnede politiske i den praktiske virkelighed.

 

Fra hyrde til murer


En faglig uddannelse giver pastoralister et alternativ til deres traditionelle levevej, der er truet af klimaforandringerne.

 

Hvis skoven forsvinder, forsvinder vandet


Bevarelsen af Ngare Ndare-skoven i Kenya illustrerer, at et større fokus på sunde økosystemer kan bidrage til at opbygge modstandskraft over for klimaforandringer i både natur og mennesker. Det er også en af de vigtige pointer i evalueringen af dansk støtte til klimatilpasning.

 

Erfaringer om klimatilpasning – og hvordan, de kan bruges

Dansk støtte til klimatilpasning har gjort en forskel. Men Danmark kan gøre en endnu større forskel med et mere konsekvent, strategisk fokus på klimatilpasning og mere mandskab på området, konkluderer en ny evaluering. 

 

Da Kenyas klimastrategi fik bid


Dansk støtte til en klimaenhed i premierministerens kontor i Kenya var med til at give klimadagsordenen i Kenya et gevaldigt løft.

 

Vand styrker modstandskraften mod klimaforandringer


I et tørt område af Kenya har et vandprojekt betydet færre konflikter om vand og åbnet nye indtjeningsmuligheder som et supplement til de traditionelle husdyrhold.