Gå til indhold

Grønt Partnerskab

Klimakrisen og biodiversitetskrisen er virkelighed for millioner af mennesker i dag, og det er de fattigste der rammes hårdest. Udenrigsministeriet har derfor indgået et Grønt Partnerskab med civilsamfundet. Sammen vil vi fokusere på at udvikle politik, opbygge kapacitet og dele viden om grønne løsninger på udviklingsområdet til gavn for verdens fattigste. 

Partnerskabet vil bidrage til et grønt ambitions- og kompetenceløft i udviklingssektoren, give bud på innovative og bæredygtige grønne løsninger, samt sikre inddragelse af civilsamfundet i politiske processer og udvikling af programmer.

Det grønne partnerskab arbejder lige nu med tre spor:

  • Grønning af udviklingsarbejdet - udvikling af grønne programmer og retningslinjer samt opbygning af grønne kompetencer i sektoren
  • Det grønne politiske samarbejde
  • Natur, økosystemer og naturbaserede løsninger (NbS)

Partnerskabet er åbent for alle civilsamfundsorganisationer i Danmark, der arbejder med den grønne udviklingsdagsorden. Du kan være med og få mere information om kommende aktiviteter ved at tilmelde dig gennem [email protected]

Gennem en Grøn Kalender vil vi opdatere løbende om partnerskabets aktiviteter, kommende høringsprocesser, politiske dialoger og civilsamfunds-arrangementer indenfor det grønne udviklingsområde. 

Grønt Partnerskab drives af en teknisk styregruppe med deltagere fra Udenrigsministeriet, CISU, Globalt Fokus og 92-gruppen.

Globalt Fokus er sekretariat for Grønt Partnerskab i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Afholdte aktiviteter i regi af partnerskabet

Grønning af udviklingsarbejdet: Møde om klimatilpasning - 4. oktober 2021

Som del af udmøntningen af den nye udviklingspolitiske strategi blev der lavet en udmøntningsnote om klimatilpasning, natur og miljø, med udgangspunkt i strategiens målsætninger. UM’s kontor for Grønt Diplomati og Klima inviterede derfor til en dialog om klimatilpasning, hvor civilsamfundsaktører kunne give konkrete input til udmøntningsnoten.

 

Det grønne politiske samarbejde: Fyraftensmøde om Danmarks prioriteter til COP26 – 26. oktober 2021

En uge inden COP26 blev indledt i Glasgow, mødtes repræsentanter for ca. 20 danske civilsamfundsaktører til fyraftensmøde med Udenrigsministeriet om Danmarks prioriteter til klimatopmødet. Fokus for mødet var tab & skader og klimatilpasning, oprindelige folk og Gender Action Plan.

 

Grønning af udviklingsarbejdet: Møde om Energiomstilling og emissionsreduktioner i udviklingslandene - fredag d. 28. januar 2022

Som del af udmøntningen af den udviklingspolitiske strategi blev der lavet en udmøntningsnote om energiomstilling og emissionsreduktioner. UM’s reduktionsteam inviterede civilsamfundet og andre aktører til dialog herom.

 

Det grønne politiske samarbejde: COP27 præ-Bonn møde

Som opfølgning på resultaterne fra COP26 og som optakt til den årlige Bonn-klimakonference (6.-16. juni) og COP27, mødes civilsamfund og Udenrigsministeriet for at drøfte danske prioriteter og samarbejdsmuligheder i de internationale klimaforhandlinger.

Dato: 16. maj i Eigtveds Pakhus, sal II fra 13.00-15.00

 

Det grønne politiske samarbejde: ’UNmute’ civilsamfundet i internationale grønne forhandlinger

Dette arrangement samler danske delegerede og civilsamfund fra Nord og Syd om at forbedre civilsamfundsinddragelse i internationale grønne forhandlinger og særligt frem mod og under COP27.

Dato: 17. maj hos Globalt Fokus fra kl. 14.00-15.30

 

 

Planlagte aktiviteter for 2022

 

I første halvdel af 2022 planlægges aktiviteter indenfor følgende temaer. Mindst fem af aktiviteterne vil afprøve nye metoder for og udvikling af procedurer for inddragelse af CSO’er, partnere i Syd og ambassader.

 

Fremtidige arrangementer

 

Det grønne politiske samarbejde: Gå-hjem-møde om biodiversitet i et udviklingsperspektiv

Den globale biodiversitetskrise har store konsekvenser for verdens fattigste, særligt i områder hvor levevilkår er direkte afhængige af naturressourcer og afgrøder. Der er samtidig stor sammenhæng mellem biodiversitetskrisen og klimaforandringerne. Mødet vil fokusere på hvordan danske aktører kan støtte op om udviklingslandenes interesser i de globale forhandlinger om biodiversitetskonventionen.

Dato: Afventer

 

Grønning af udviklingsarbejdet: Klimatilpasning og grønning

Formålet med mødet er at videndele på tværs af sektoren om de muligheder og dilemmaer, der opstår i forbindelse med udmøntningen af den grønne søjle i den udviklingspolitiske strategi, herunder især klimatilpasning. Mødet er det første i en række af møder, der tager bestik af grønningsprocessen og identificerer samarbejdsmuligheder.

Dato: Afventer

 

Naturbaserede løsninger – muligheder og udfordringer

Som del af udmøntningen af den udviklingspolitiske strategis fokus på naturbaserede løsninger inviterer det grønne partnerskab sammen med IDA Global til en drøftelse af konkrete udfordringer og muligheder. Naturbaserede løsninger handler om i højere grad at beskytte, genoprette og bruge naturen til at skabe løsninger for samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, biodiversitetsproblemer, fødevareusikkerhed, bekæmpe fattigdom og sikre adgang til vand. Vi skal arbejde med naturen og ikke imod den. 

Dato: Afventer

 

Grønning af udviklingsarbejdet: Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Kontoret for Grønt Diplomati og Klima orienterer om GEF-fondens ’small grants programme’, og der vil være mulighed for at drøfte muligheder for tættere samarbejde om det danske engagement i fondens arbejde.

Dato: Afventer

 

Grønning af udviklingsarbejdet: Grønt landbrug

Formålet med mødet er at videndele om erfaringer og tilgange indenfor ’grønt landbrug’, og identificere nye samarbejdsmuligheder i sektoren indenfor eksempelvis agroøkologi.

Dato: Afventer