Gå til indhold

Civilsamfundspartnere

Civilsamfundspartnere planlægger og gennemfører indsatser i samarbejde med lokale partnere i udviklingslandene for herigennem at bidrage til gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske strategi og fremme af FN's Verdensmål og Parisaftalen. 
En ung kvinde læser Bhutans ældste avis, Kuensel, på markedet i hovedstaden Thimphu. Foto: Mikkel Østergaard
I Danmark repræsenterer civilsamfundet et mangfoldigt, bredt og folkeligt engagement i udviklingssamarbejdet og spiller en afgørende rolle i at levere viden og netværk og fremme danske værdier globalt. 

Det overordnede mål med støtten gennem civilsamfundspartnere er at støtte demokrati og fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang med særligt fokus på svage, marginaliserede og udsatte grupper. 

Civilsamfundet bidrager til støtte af stærke og uafhængige civilsamfund, som er en grundpille i demokratiske samfund og et mål i sig selv. Samt til at sikre fundamentale rettigheder, fremme ligestilling, piger og kvinders rettigheder og give stemme til sårbare, forfulgte og udsatte grupper. 

Civilsamfundet er også stærke humanitære partnere og bidrager til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund samt varige løsninger for flygtninge, internt fodrevne og berørte lokalsamfund. 

Civilsamfundet bidrager derudover også til udviklingen af bæredygtige, grønne løsninger, som er nødvendige for at nå Parisaftalen og hjælpe de mest klimaudsatte grupper i udviklingslandene. 

Danmarks udviklingspolitiske strategi Fælles om Verden for 2021-2025 er vejledende for civilsamfundets arbejde.