Gå til indhold

EU's humanitære arbejde

EU er verdens største humanitære donor i kraft af medlemslandenes egne bidrag og de fællesfinansierede bidrag gennem Fællesskabsbistanden og den Europæiske Udviklingsfond.  EU’s humanitære bistand er traktatfæstet i Lissabon-traktaten.

Det humanitære område varetages til daglig af EU-Kommissionens departement for humanitær bistand (ECHO), af kommissæren for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, samt af den Fælles Udenrigstjeneste. ECHO udfører ikke selv projekter, men kanaliserer bistanden igennem private hjælpeorganisationer, FN-systemet og Røde Kors-bevægelsen.

Den europæiske konsensus om humanitær bistand blev vedtaget i 2007, og danner rammen for arbejdet. Konsensussen understreger EU’s ansvar som donor for at overholde de humanitære principper og for at bidrage til god praksis på det humanitære område.

Danmark arbejder for at forbedre koordinationen imellem medlemslandene og Kommissionen, for at sikre en effektiv humanitær bistand. Dette skal ske gennem en øget informationsudveksling og erfaringsindsamling mellem medlemslandene og EU, hvor de enkelte aktørers komparative fordele udnyttes.