Gå til indhold

Humanitære organisationer

De humanitære organisationer er med til at sikre en hurtig og effektiv humanitær bistand ved pludselige naturkatastrofer og krige eller i forbindelse med langsigtede konflikter.
UNICEF uddeler plastikdunke til en landsby i Uganda. Foto: Jørgen Schytte

Humanitære ikke-statslige organisationer leverer langt den største del af nødhjælpen verden over og udgør en væsentlig andel af den danske humanitære indsats. Erfarne humanitære organisationer har en solid ekspertise, detaljeret kendskab til konkrete lokalområder og kapacitet til at levere den rette hjælp til de mest udsatte befolkningsgrupper.

Derfor samarbejder Danmark med en række humanitære organisationer om at levere hurtig og effektiv nødhjælp.

Danske humanitære organisationer

De danske humanitære organisationer har opnået en særlig status som vigtige og kompetente partnere for Udenrigsministeriet i gennemførelsen af dansk humanitær bistand. Det gælder for både den langsigtede udviklingsbistand og akutte humanitære indsatser.

Internationale humanitære organisationer

Internationale humanitære organisationer har en central placering i den humanitære bistand. Det gælder f.eks. FN’s humanitære organisationer og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC).

EU’s humanitære arbejde

EU's humanitære bistand koordineres af Kommissionens humanitære kontor ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations). ECHO udfører ikke selv projekter, men kanaliserer bistanden gennem andre organisationer.