Gå til indhold

Internationale humanitære organisationer

Den humanitære bistand er i sin kerne rettet mod at imødekomme de nødlidendes basale behov for hjælp og beskyttelse. Det såkaldte humanitære imperativ tilsiger, at det internationale samfund har en forpligtelse til at søge at forhindre eller mindske menneskelig lidelse som følge af konflikt eller katastrofe. Danmark samarbejder i den forbindelse med en lang række af internationale humanitære organisationer.
Du kan læse nærmere om Danmarks humanitære samarbejdspartnere og internationale humanitære indsatser på nedenstående hjemmesider:
 • OCHA - FN's humanitære koordinationskontor
 • UNHCR - FN's højkommissariat for flygtninge
 • UNICEF- FN's Børnefond
 • UNFPA- FN's Befolkningsfond
 • UNISDR - FN's Internationale Strategi for Katastrofeforebyggelse
 • UNRWA - FN's Hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten
 • ICRC- Den Internationale Røde Kors Komité
 • IFRC- Føderationen af Røde Kors Selskaber
 • IOM - International Organization for Migration
 • GFDRR - Den Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse
 • CERF- FN's humanitære Fond (Central Emergency Response Fund)
 • WFP- FN's Verdensfødevareprogram. Læs yderligere om WFP og samarbejdet med Danmark på hjemmesiden for den danske ambassade i Rom.
 • ReliefWeb indeholder de nyeste informationer og rapporter om naturkatastrofer og den humanitære situation i katastroferamte områder.
 • FN's Humanitære appeller lanceres sidst på året og omhandler langvarige humanitære kriser rundt om i verden. Appellerne skaber opmærksomhed om kriserne og sikre midler til det følgende års budgetter (Consolidated Appeal Process - CAP). FN’s humanitære koordinationskontor, OCHA, står overordnet for lanceringen af appellerne, som foregår i Genève og New York samt udvalgte hovedstæder. Appellerne bliver til efter en konsultationsproces i de enkelte CAP-lande, hvor en række af de humanitære organisationer sammen danner sig et overblik over det kommende års humanitære behov.