Gå til indhold

Støtteformer – humanitære organisationer

Danmark bidrager hvert år med mindst 1,5 mia. kr. til afhjælpning af humanitære katastrofer rundt om i verden. Bistanden ydes via FN-systemets humanitære organisationer, herunder ikke mindst Flygtningehøjkommissariatet UNHCR, Verdensfødevareprogrammet WFP og UNICEF, Røde Kors-bevægelsen, samt gennem danske civilsamfundsorganisationer.

Fra 2010 er en stadigt større del af den danske humanitære støtte ydet gennem flerårige partnerskabsaftaler med forskellige humanitære partnere, herunder FN-organisationer og danske civilsamfundsorganisationer.

Partnerskabsaftalerne danner ramme for bevillinger til indsatser i udvalgte, længerevarende humanitære kriser. Derudover indeholder de nødhjælpspuljer, som gør partnerne i stand til at reagere hurtigt og effektivt i akutte humanitære situationer, både gennem nødhjælpsindsatser og for nogle organisationers vedkommende gennem udsendelse af nødhjælpseksperter til støtte for den samlede, internationale indsats.  

Partnerskabsaftaler indgås udelukkende med organisationer, som har dokumenterede erfaringer, ekspertise og kapacitet til at levere humanitær bistand under de ofte meget vanskelige forhold, der præger komplekse humanitære kriser.

Derudover gives der både kernebidrag og bevillinger til akutte indsatser gennem internationale humanitære organisationer.

Du kan læse mere om de forskellige støtteformer på undersiderne.