Gå til indhold

AsDB - Den asiatiske Udviklingsbank

Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. Med AsDB's formål om at bidrage til økonomisk og social fremgang i Asien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse, bidrager banken til opnåelse af FN's verdensmål bredt set og navnlig til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats).

 

Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske kriseblev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.