Gå til indhold

WBG - Verdensbankgruppen

Dansk multilateral støtte, der kanaliseres gennem Verdensbanken, er med til at sikre finansiering og rådgivning, der kan hjælpe med at opnå Bankens mål, som er at reducere ekstrem fattigdom og skabe mindre ulighed i verden.

Frem mod 2030 arbejder Verdensbanken med to overordnede målsætninger:

  • Reducere ekstrem fattigdom ved at sikre at der ikke er mere end 3%, der lever for under 1,90 amerikanske dollars om dagen.
  • Skabe en bedre fremtid ved at fremme indkomstvækst for de fattigste 40% af verdens befolkning.

Verdensbankgruppen ejes af 189 medlemslande og har mere end 12.000 ansatte, som arbejder i over 140 lande. I finansår 2021 indgik Banken nye tilsagn til indsatser i udviklingslandene for knap 100 mia. dollars. Det svarer til ca. ¼ af Danmarks samlede BNP i 2021.

Banken består af 5 organisationer: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), Det Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA) og Det Internationale Center for Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID).

Ved at yde lån og gavebistand samt teknisk assistance og rådgivning til udviklingslande giver Verdensbanken mulighed for, at lande med lav kreditværdighed kan låne penge til lave renter, som kan bruges til at skabe udvikling og vækst. Lånene og gavebistanden støtter udvikling inden for en lang række områder, bl.a. klima, uddannelse, sundhed, miljø, offentlig administration og infrastruktur.

Indsatser under IBRD, IFC og MIGA har på 3 år f.eks. bidraget til, at ca. 537 mio. mennesker har modtoget basale sundhedsydelser, 393 mio. mennesker har fået forbedret adgang til transport, ca. 314 mio. elever og studerende har modtaget assistance inden for uddannelse, og ca. 248 mio. mennesker har fået adgang til bedre sanitet. Se mere på Verdensbankens hjemmeside her

Verdensbanken er en stor ressource, hvad angår policy rådgivning og teknisk assistance til udviklingslande. Det er med til at sikre, at de lån og bevillinger, der ydes, skaber mest mulig positiv effekt. Verdensbankens størrelse muliggør stordriftsfordele, og dens globale rækkevidde og brede medlemskab sætter den i stand til at udøve lederskab i forhold til både offentlige og private investeringer samt partnerskaber. Verdensbanken er den største leverandør af klimafinansiering for udviklingslandene, og i løbet af de sidste fire år har Banken udbetalt et årligt gennemsnit på mere end 21 mia. dollars i klimafinansiering.

Størstedelen af de danske bistandsmidler, der går gennem Verdensbanken kanaliseres gennem IDA, som yder lån og bevillinger på særlige vilkår til de fattigste lande. Det fremgår af IDA's resultatopgørelse, at IDA i finansåret 2021 bl.a. bidrog til, at ca. 124 mio. mennesker fik adgang til sociale sikkerhedsnet, ca. 96 mio. mennesker modtog basale sundhedsydelser, ca. 51 mio. kvinder og børn fik ernæringsstøtte, 10 mio. mennesker fik bedre adgang til elektricitet, og ca. 7 mio. mennesker fik adgang til forbedrede vandkilder.

IDA fungerer som en fond, der løbende genopfyldes af donationer fra de mere velstående lande. IDA’s prioriteter stemmer i høj grad overens med de danske udviklingspolitiske prioriteter, idet der i den 20. genopfyldning (2022-2025) er fokus på klima, ligestilling, skrøbelige og konfliktramte stater, god regeringsførelse samt inklusiv vækst. For perioden 2022-2025 planlægger Danmark at give tilsagn om mere end 2,3 mia. kroner til IDA20.

Danmark øver bl.a. indflydelse i Verdensbanken gennem deltagelse i Bankens store årsmøde samt forårsmøder og i forbindelse med genopfyldningerne af IDA, hvor prioriteterne for IDA’s arbejde fastsættes. Danmark er en del af den nordisk-baltiske valggruppe, som tilsammen har en post i Bankens bestyrelse. Organisationsstrategi sætter rammerne og prioriteterne for samarbejdet med Verdensbanken.

Læs mere om organisationerne i Verdensbankgruppen og deres arbejde:

IDA
IBRD
IFC
MIGA
ICSID