Gå til indhold

Lovgrundlag

Udenrigsministeriets lovgrundlag er Lov om Udenrigstjenesten
Lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983 med senere ændringer indeholder bl.a. en formålsbeskrivelse for udenrigstjenesten.

Udenrigstjenesten har til formål at varetage rigets internationale interesser samt forestå og koordinere udenrigspolitiske og udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder Danmarks deltagelse i EU, internationale organisationer, det internationale udviklingssamarbejde samt behandlingen af folkeretlige spørgsmål. Udenrigstjenesten skal også yde bistand til danske statsborgere i udlandet og bistand til danske virksomheder i deres erhvervsmæssige forbindelser til udlandet. Loven fastslår også, at udenrigstjenesten udgør en fælles tjeneste og er én myndighed.

Formålsbeskrivelsen er nærmere uddybet i Udenrigsministeriets mission, vision og værdigrundlag.

Ud over Lov om Udenrigstjenesten er visse aspekter af Eksportrådets (The Trade Council) virke reguleret i Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke af 31. januar 2001 med senere ændringer.

Rammerne for arbejdet med udviklingsbistand er nærmere fastlagt i Lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. seneste lov af 18. juni 2012.