Gå til indhold

Eksport- og investeringsfremme

Fra forsyningsruter under 1. verdenskrig til eksportpakke under Corona-krisen i 2020.
Danske handelsskibe har i århundreder sejlet til fjerne havne for at sælge og købe varer. Mange danske konsulater har som Udenrigsministeriets fjerne forposter ligget på de ruter, hvor danske skibe lagde til, for at kunne hjælpe med toldpapirer eller give gode råd om lokale forhold.

Udfordringerne ved at handle på fremmede markeder har altid været store: Hvad forlanger landene i told? Hvem har aftalt at handle med hvem? Hvor må man sejle? Hvordan er markedet i de forskellige lande? Hvordan kommer jeg i kontakt med de rigtige mennesker? Hvad er lokal skik og brug, når man laver forretning?

Danmark er et lille land, men en maritim stormagt og en eksportorienteret, åben økonomi, hvis vækst og velstand er dybt afhængig af at handle med andre lande og af, at udenlandske virksomheder investerer i Danmark. Det har derfor længe været en opgave for Udenrigsministeriet, og inden da Departementet for udenlandske affærer, at fremme dansk handel, eksport til udlandet og udenlandske investeringer i Danmark.

Et eksempel på indsatsen for at fremme dansk eksport og handel er fra 1. Verdenskrig. Under krigen var Udenrigsministeriets embedsmænd aktivt involveret i at sikre handelsruterne mellem Danmark og de primære handelspartnere Storbritannien og Tyskland i tæt samarbejde med danske erhvervsorganisationer og virksomheder.

Det kan betragtes som grundstenen til det, der i dag kaldes Udenrigsministeriets ”økonomiske diplomati”: Arbejdet med at fremme dansk eksport til udlandet, udenlandske investeringer i Danmark og varetage Danmarks handelspolitiske interesser globalt.

Efter krigen blev bistanden til danske eksportvirksomheder gradvist professionaliseret, da Regeringens Udenrigskommission i 1919 styrkede Udenrigsministeriet og Danmarks repræsentationer i en række lande med det eksplicitte formål at varetage danske erhvervsinteresser.

Siden etableringen af Danmarks Eksportråd (The Trade Council) i år 2000 er Udenrigsministeriets arbejde med at fremme dansk eksport til udlandet, styrke dansk innovation og tiltrække udenlandske investeringer til Danmark for alvor blevet en integreret del af Udenrigsministeriets arbejde.

The Trade Council har både medarbejdere i Udenrigsministeriet i København og et globalt netværk af handelsmedarbejdere, innovationsrådgivere og investeringsrådgivere på de danske ambassader, generalkonsulater, handelskontorer og Innovationscentre.

Her hjælper Udenrigsministeriet små og store danske virksomheder over hele verden med at fastholde og udbygge deres globale eksport gennem rådgivning, kontakt til lokale myndigheder og promovering af danske erhvervsinteresser. Arbejdet spænder over forskellige sektorer som energi og klima, vand og miljø, teknologi, fødevarer og sundhed.

Hvert år bistår Udenrigsministeriet cirka 3.000 danske virksomheder med at etablere eller udvide deres eksport til udenlandske markeder, og årligt gennemføres omkring 100 eksportfremstød med støtte fra The Trade Council for at promovere danske styrkepositioner i udlandet. Og skabe vækst og fastholde de mere end 800.000 arbejdspladser, der er knyttet til eksporten i Danmark.

The Trade Council sikrer også gennem Invest in Denmark, at udenlandske virksomheder, der ønsker at etablere sig Danmark, får den rette rådgivning. I 2020 fokuserer The Trade Council og hele Udenrigsministeriet på at genstarte dansk økonomi ved at fremme eksport og tiltrække udenlandske investeringer efter den globale Corona-krise.

I samarbejde med erhvervslivet igangsættes nye eksportinitiativer og støtteordninger til danske virksomheder, så de lettere kan navigere i en stadig mere uforudsigelig verden.

For eksempel afholdte The Trade Council i november 2020 Danmarks første royale, digitale fremstød til Nederlandene. Indsatserne har et overvejende grønt og bæredygtigt fokus, og skal bidrage til at fastholde Danmark som en grøn stormagt. Den grønne omstilling, jobskabelse og vækst i eksporten går hånd i hånd.

Video: Hør Dorte Bech Vizard, Chef for Eksport- og jobskabelsestaskforcen fortælle om Udenrigsministeriets arbejde for dansk eksport under Corona-krisen.