Gå til indhold

Whistleblowerordning

Udenrigsministeriet er fast besluttet på at opretholde de højeste standarder for integritet og arbejdsetik blandt vores medarbejdere og på tværs af vores aktivitetsområder samt at sikre en forsvarlig forvaltning af offentlige midler. Udenrigsministeriet ønsker at fremme en åben organisationskultur, hvor det er trygt at indberette om ulovligheder eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder, der har fundet sted eller vil finde sted i Udenrigsministeriet.

Du kan rapportere til whistleblowerordningen om følgende forhold:

 

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen kan anvendes af nuværende og tidligere ansatte, personer der endnu ikke er ansat, men som indberetter om oplysninger i relation til ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger samt ansatte hos de samarbejdspartnere, som Udenrigsministeriet har et mere formaliseret og kontinuerligt samarbejde med

Whistleblowerordningen er styret af Udenrigsministeriets Whistleblowerpolitik og potentielle whistleblowers opfordres til at læse politikken, før der indberettes til ordningen. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt gerne Udenrigsministeriets whistleblowerenhed (se kontaktdetaljer i højre kolonne).

 

Ønsker du at foretage en indberetning, skal det gøres på whistleblowerportalen her.


Du har også mulighed for at indberette til den eksterne whistleblowerkanal, der er forankret i Datatilsynet. Læs mere om eksterne whistleblowerordninger under Bilag 1 i Justitsministeriets vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdsplader. Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at du indberetter via den interne whistleblowerordning. 

Det bemærkes, at whistleblowerloven ikke begrænser gældende regler om offentlig ansattes ytringsfrihed. Det betyder, at du som privat person som udgangspunkt kan ytre dig frit. Læs mere om rammerne for ytringsfrihed som offentligt ansat i Justitsministeriets vejledning for whistleblowere.

 

DANIDA Anti-korruptions hotline

Hotlinen er for dig, der enten arbejder hos en partner, der modtager tilskud fra Udenrigsministeriet eller på anden vis har opnået kendskab til korruption eller andre uregelmæssigheder i DANIDA-finansierede aktiviteter. Læs mere om hotlinen, og Udenrigsministeriets arbejde med anti-korruption.


Mere information:

 

Kontakt

Udenrigsministeriets Whistleblowerordning

KONTROL (Intern kontrol og tilsyn)

Asiatisk Plads 2

1448 København K

Mail: [email protected]

Tlf. 33921900 (kl.10-15 dansk tid på hverdage).