Gå til indhold

Statistik over henvendelser til Udenrigsministeriets whistleblowerordning

I whistleblowerlovens §27 stilles der krav om, at myndigheder omfattet af reglerne om aktindsigt mindst én gang om året offentliggør oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen.

Oplysningerne om henvendelser til Udenrigsministeriets whistleblowerordning findes i nedenstående tabeller.

 

Efter whistleblowerloven 17. december 2021 fordelt pr. år:

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Færdigbehandlede indberetninger  Overordnede temaer Afviste indberetninger Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
2021 (17. december – 31. december)
 0 0   0 0
 2022 (1. januar - 31. december)
 8
0   8 0
2023 (1. januar - 30. juni)
 6 1 2 Habilitet, Brud på interne retningslinjer for indkøb, Brud på repræsentationernes "Local Staff Rules" 3 0
2023 (1. juli - 31 december)  
3 0   1
 

Der er alene angivet temaer, for de henvendelser, der er blevet realitetsbehandlet. De primære årsager til, at indberetningerne ikke er blevet realitetsbehandlet er, at de enten ikke vedrører Udenrigsministeriets område, eller at det ikke har været muligt at oplyse sagen yderligere pga. manglende dialog fra whistleblowerens side.

 

Henvendelser fra whistleblowerordningens etablering 1. november 2020 og indtil whistleblowerlovens ikrafttræden 17. december 2021 fordelt pr. år:

Modtagne indberetninger Indberetninger der er
realitetsbehandlet

Overordnede temaer

Afviste indberetninger Indberetninger der har givet
anledning til politianmeldelse
2020 (17. december - 31. december) 
3 3 Habilitet, svig, chikane 0 0
2021 (1. januar - 16. december)
 12 4 Brud på interne retningslinjer for sikkerhed
og ansættelse, misbrug af stilling og forfalskning af dokumenter
 8 0

 

Der er alene angivet temaer, for de henvendelser, der er blevet realitetsbehandlet.