Gå til indhold

Statistik over henvendelser til Udenrigsministeriets whistleblowerordning

I whistleblowerlovens §27 stilles der krav om, at myndigheder omfattet af reglerne om aktindsigt mindst én gang om året offentliggør oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen.

Oplysningerne om henvendelser til Udenrigsministeriets whistleblowerordning findes i nedenstående tabeller.

 

Henvendelser efter whistleblowerlovens ikrafttræden 17. december 2021 til 30. juni 2022:

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Overordnede temaer Afviste indberetninger Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
6 0 6 0

 

Henvendelser fra whistleblowerordningens etablering 1. november 2020 og indtil whistleblowerlovens ikrafttræden 17. december 2021:

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet

Overordnede
temaer

Afviste indberetninger Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
15 7 Habilitet, svig, chikane, brud på interne retningslinjer for sikkerhed og ansættelse, misbrug af stilling og forfalskning af dokumenter 8 0

 

Der er alene angivet temaer, for de henvendelser, der er blevet realitetsbehandlet.