Gå til indhold

EU

EU's stillinger er opdelt i tre hovedkategorier: administratorer (AD), sprogfolk (ADL) samt assistenter (AST). Hovedparten af stillingerne er koncentreret i Bruxelles, men der findes også stillinger ved de over 100 oversøiske EU-delegationer.

EU's hovedinstitutioner (Kommissionen, Ministerrådets Sekretariat, Europa-Parlamentet og EU's Fælles Udenrigstjenestes hovedkvarter) er koncentreret omkring Bruxelles.

En del af Europa-Parlamentets kontorer, Domstolen, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank er beliggende i Luxembourg. Hertil kommer mere end 100 oversøiske delegationer under den Fælles Udenrigstjeneste.

EU-systemet omfatter desuden over 40 specialiserede og decentrale agenturer og kontorer, der er fordelt over de fleste medlemslande. I Danmark findes f.eks. Det Europæiske Miljøagentur.

Det daglige samarbejde med EU's institutioner varetages af den faste EU-repræsentation i Bruxelles.

Der er i alt ca. 55.000 EU stillinger. EU's stillinger er opdelt i tre hovedkategorier:

  • Administratorer (AD), der normalt forudsætter en akademisk uddannelse
  • Lingvister - tolke, oversættere, sprogrevisorer og sprogkyndige jurister - (ADL), der forudsætter sproguddannelse på universitetsniveau
  • Assistenter (AST), der arbejder som sagsbehandlende kontorfunktionærer eller i støttefunktioner

Ansættelse i EU's institutioner kan enten ske som fastansættelse, hvilket normalt forudsætter beståelse af EU's udvælgelsesprøve (concours), eller under forskellige former for tidsbegrænset ansættelse, f.eks. som midlertidigt ansat eller kontraktansat.

EU modtager også praktikanter i forløb på 3-5 måneder.

Endelig kan ansatte i den danske centraladministration udsendes som sekunderede nationale eksperter til EU's institutioner for en periode fra et til fire år.