Gå til indhold

Internationale karrieremuligheder

Globaliseringen giver de internationale organisationer stigende betydning. Dette skyldes både deres legitimitet og rækkevidden af deres beslutninger, men også deres evne til at tage brede initiativer, skabe konsensus, og fastlægge internationale normer.

En målrettet placering af danskere i internationale organisationer kan medvirke til at fremme danske synspunkter og værdier og sikre en regelmæssig udveksling af viden og oplysninger mellem Danmark og organisationerne.

Placeringen af danskere i internationale organisationer kan ske både i form af varig ansættelse i faste stillinger, og gennem korttidsudsendelser i ekspert- eller projektstillinger. Danmark samarbejder desuden med mange internationale organisationer gennem personelbistand i form af dansk-finansierede rådgivere og udvekslingsordninger.

 

""

Ansættelse i en international organisation byder på store oplevelser, og bidrager til at skabe værdifulde erfaringer både på det personlige og det faglige plan. Men det kan være vanskeligt at skaffe sig tilstrækkelig forhåndsviden om ledige stillinger og ansættelsesvilkår, og om arbejds- og leveforhold på stedet. 

Udenrigsministeriet har derfor i de seneste år opprioriteret sine bestræbelser på at fremme danske ansættelser i internationale organisationer.

Nedenfor findes adgang til oplysninger om de enkelte organisationers stillingsopslag, rekrutteringsprocedurer og lønforhold.

Udenrigsministeriet er i regelmæssig dialog med de større organisationers ledelse og HR-kontorer for at følge udviklingen i personalepolitikken, og så vidt muligt sikre, at den danske repræsentation blandt personalet er tilfredsstillende. I denne forbindelse samarbejdes med organisationerne om oplysningskampagner og eventuelle rekrutteringsmissioner.

Udenrigsministeriet bistår også i det omfang, det er muligt med støtte og vejledning til danske kandidater til internationale stillinger, især via sine faste delegationer ved de enkelte organisationer.

Bemærk, at Danmark ikke har "indstillingsret" til internationale stillinger, og at ansøgning derfor skal indsendes direkte til den enkelte organisation i overensstemmelse med organisationens rekrutteringsprocedurer.

Udenrigsministeriet formidler regelmæssigt nyheder om internationale stillinger, som du kan abonnere på.

Under Ledige stillinger opslås også poster for dansk-finansierede junioreksperter, og for multilaterale rådgivere ved de internationale organisationer.

Ledige stillinger omfatter også de stillinger, som Danmark har besluttet at finansiere gennem sekundering, og som derfor skal søges gennem Udenrigsministeriet, og ikke direkte hos den pågældende organisation. Danmark finansierer også gennem sin statslige udviklingsbistand et betydeligt antal DANIDA-rådgivere, som udsendes til støtte for myndighederne i udviklingslande eller internationale organisationer.

Danmarks deltagelse i internationale civile operationer med hovedvægten på humanitære, konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver giver også mulighed for - fortrinsvis kortvarig - udsendelse til udlandet. Sådanne udsendelser sker især under Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD).

Som medlem af UFD kan man også udpeges til de valgobservatørmissioner, som både EU og OSCE løbende gennemfører. Disse poster opslås også under Ledige stillinger.

De fleste internationale organisationer udbyder også praktikophold. For studerende er der desuden mulighed for at blive praktikant ved en af Udenrigsministeriets mange repræsentationer

Endelig bestræber Udenrigsministeriet sig på at holde kontakt med de danskere, der allerede er ansat i internationale organisationer. Dette sker primært gennem de danske repræsentationer til de internationale organisationer, men også ved regelmæssige besøg i de enkelte organisationer og via en LinkedIn-gruppe for internationalt ansatte danskere og Udenrigsministeriets egne ansatte.

kontakt

Chefkonsulent Lars Finn Poulsen
Tlf.: 33 92 02 63

Konsulent Tina Rosenkilde Nielsen 
Tlf: 33 92 03 11

Chefkonsulent Martin Mikkelsen
Tlf.:  33 92 16 98