Gå til indhold

FN

Danmarks daglige forhold til FN varetages af den faste danske FN-mission i New York, og den faste danske FN-mission i Genève.

Ledige stillinger i FN's sekretariat - der udover sekretariatsfunktioner i hovedkvartererne i New York, Genève, Nairobi og Wien omfatter et stort antal kontorer og programmer, samt en række stillinger på landeniveau - opslås på organisationens hjemmeside, der ligeledes indeholder oplysning om rekrutteringsprocedurer, løn- og ansættelsesvilkår, samt en lang række oplysninger om personalestruktur, arbejdsopgaver og karriereveje i FN-systemet.

Ansøgning skal normalt indgives elektronisk som beskrevet på hjemmesiden gennem det centrale jobsøgningsinstrument Inspira. Som hovedregel rekrutteres direkte til de enkelte stillinger; men FN afholder normalt en gang om året generelle udvælgelsesprøver til sit Young Professionals' Programme (YPP). Dette program er imidlertid forbeholdt medlemslande, der ikke er repræsenteret eller underrepræsenteret i sekretariatet, hvilket ikke har været tilfældet for Danmark siden 2011.

Yderligere oplysninger om FN's klassifikationssystem for stillinger, samt den hertil knyttede lønstruktur, kan findes her. En bredere gennemgang af løn- og ansættelsesvilkår i de internationale organisationer kan ses her.

En nyttig oversigt over ledige stillinger i FN-systemet kan findes her.