Gå til indhold

NATO

Det daglige forhold til NATO varetages af Danmarks faste NATO-delegation, hvis chef (ambassadør) repræsenterer Danmark i NATO's permanente råd.

NATO's hovedkvarter og sekretariat er beliggende i Bruxelles (Belgien). Sekretariatet har både civile og militære medarbejdere. De civile medarbejdere ansættes inden for ”International Staff”, der bistår generalsekretæren og det permanente råd med faglig rådgivning og administration. Disse medarbejdere er normalt fastansat i NATO (med en tidsbegrænset kontrakt), idet dog enkelte medarbejdere kan være udstationeret af et af medlemslandene som frivilligt bidrag til organisationen. Medarbejderne i ”International Military Staff” , der rådgiver NATOs militærkomité, er som hovedregel udstationerede militære eksperter fra medlemslandene, idet staben dog også omfatter et begrænset antal faste stillinger. Udover hovedkvarteret i Bruxelles har NATO et antal agenturer og strategiske og regionale kommandoer, der er placeret i forskellige medlemslande.

Ledige stillinger i NATO's sekretariat opslås på NATO's hjemmeside, der også indeholder oplysning om de konkrete kvalifikationskrav, rekrutteringsprocedurer, og løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdssprogene er engelsk og fransk. NATO's løn- og ansættelsesvilkår følger reglerne for De Koordinerede Organisationer, der kan findes her.