Gå til indhold

Information om sekunderede stillinger

En lang række internationale organisationer opslår regelmæssigt stillinger, der forventes besat og finansieret af deres medlemslande. Disse stillinger kan altså kun søges via kandidatens egne myndigheder, der normalt selv vil slå stillingerne op, når der er truffet beslutning om at finansiere dem.

De forskellige organisationer har forskellige regler for sekunderede stillinger, herunder vedrørende ansøgningsproces, evaluering af kandidaterne, deres indplacering og status i organisationen, samt deres løn- og ansættelsesvilkår. Fælles for de sekunderede stillinger er imidlertid først og fremmest, at det medlemsland, der finansierer stillingen, normalt har væsentlig, om end ikke ubegrænset, indflydelse både på valget af kandidaten, og på de vilkår, der tilbydes. Hertil kommer, at sekunderede stillinger normalt er tidsbegrænsede til nogle få år, og at det sekunderede personale som hovedregel ikke har samme formelle status i organisationen som de fast ansatte.

Danmark anser personelbistand som et vigtigt instrument i sin politik, og sine frivillige bidrag, i forhold til de internationale organisationer, fordi den bidrager til indsigt, kompetenceudvikling og netværksdannelse.  Fra dansk side besluttes det løbende, hvilke af de udbudte sekunderede stillinger, Danmark ønsker at finansiere. Danmark tilbyder også selv fra tid til anden udvalgte internationale organisationer at sekundere en person til et givet arbejdsområde, der tillægges prioritet både af Danmark og af organisationen, og som kan fremmes ved at etablere en sekunderet stilling på området. Sekundering kan ske både til organisationernes hovedkvarter og til deres landekontorer, og til internationale missioner inden for konfliktløsning og genopbygning.

Som anført er det for danske ansøgere en betingelse, at Danmark på forhånd har besluttet at finansiere en given sekunderet stilling, som herefter opslås under ledige stillinger på Udenrigsministeriets hjemmeside. Sekunderede stillinger kan således ikke søges direkte hos den pågældende organisation. Det må også bemærkes, at det for enkelte sekunderinger - især nationale eksperter, der udsendes til EUs institutioner - er en betingelse fra institutionernes side, at den pågældende er, og forbliver, ansat hos den sekunderende myndighed. Sådanne sekunderede stillinger vil derfor normalt kun blive averteret internt inden for den pågældende myndighed.

Danmark finansierer især sekunderede stillinger inden for følgende organisationer:

  • EU (med hovedvægten på sekunderede nationale eksperter til institutionerne, og på EU's missioner inden for civil krisestyring, genopbygning og valgobservation
  • FN-systemet (med hovedvægten udviklingsbistand, samt på FN's fredsbevarende missioner. Blandt de sekunderede stillinger spiller juniorrådgiverne (JPOs) en særligt vigtig rolle). 
  • Verdensbanken og de multilaterale udviklingsbanker (med hovedvægten på udviklingsbistand, og både i form af senior- og juniorrådgivere).
  • OSCE (med hovedvægten på OSCE's missioner inden for civil krisestyring og genopbygning samt valgobservation)