Gå til indhold

Ministeriet som arbejdsplads

Udenrigsministeriet beskæftiger ca. 1350 medarbejdere, hvoraf ca. 850 arbejder i København, og ca. 500 er udsendt til de danske repræsentationer i udlandet.

Dertil kommer et større antal lokalt ansatte medarbejdere, som er ansat på repræsentationerne i udlandet.

Udenrigsministeriet tilbyder en international karrierer og udstationeringsmuligheder i mere end 80 lande.

Ca. 800 af ministeriets medarbejdere er ansat med forflyttelsespligt og forudses at veksle mellem tjeneste i København og de mange repræsentationer.

UM har et åbent indre arbejdsmarked, hvor medarbejderen selv søger sin næste stilling i ministeriet. Man er derfor selv med til at vælge, hvor karrieren bevæger sig hen – fagligt og geografisk.

Vekslen mellem tjeneste i København og i udlandet stiller store krav til medarbejderens tilpasningsevne og evne og vilje til at sætte sig ind i nye sagsområder, men giver også mulighed for hele tiden at få nye udfordringer.

Udenrigsministeriet søger at bistå medarbejderen og dennes familie med at tilrettelægge tilværelsen i relation til forflyttelsespligten og har til dette formål oprettet en familierådgivningsfunktion, der kan rådgive såvel medarbejdere som disses nærmeste familie om de udfordringer og ændringer, der sker i relation til en udstationering.

Udenrigsministeriet fører en aktiv personalepolitik, der tager sigte på at skabe lige muligheder for alle medarbejdere og et godt grundlag for at kombinere arbejdsliv og familieliv.

Personalepolitikken formuleres i et tæt samspil mellem ministeriets ledelse og tillidsrepræsentanterne for de forskellige personalegrupper. Der er til dette formål nedsat forskellige udvalg under samarbejdsudvalget.

God ledelse er en høj prioritet i Udenrigsministeriet, og vores chefer skal først og fremmest være gode personaleledere.

Hvis du vil lære mere om ministeriet som arbejdsplads, så besøg vores to introsites for nye medarbejdere:

Working for Denmark

Introduction to Danida

UM Lederprofil

HR-strategien

""