Gå til indhold

Alt om rejsevejledninger

Udenrigsministeriet laver rejsevejledninger for mange lande i verden. De er især rettet til turistrejsende fra Danmark. Find gode råd og vigtig information, så du kan få en så tryg og sikker rejse som muligt.

Værd at vide

 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende. Det er altid dit ansvar og din beslutning, om du vælger at rejse.
 • Der findes rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade eller væsentlige interesser og for enkelte lande med mange turistrejsende fra Danmark og en særlig sikkerhedsrisiko. Det kan være pga. risiko for terror, uroligheder eller krig.
 • Download Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten, mens du er afsted. Så kan du modtage information om alvorlige hændelser, der påvirker sikkerhedssituationen i det pågældende land.
 • Vores rejsevejledninger er blot ét led i en grundig forberedelse af en rejse. Du kan også læse andre ligesindede landes rejsevejledninger for det pågældende land og evt. transitlande.

Andre landes rejsevejledninger

Andre landes udenrigsministerier laver også rejsevejledninger. Vælg et link til et andet lands rejsevejledninger i listen:

Hvad betyder farverne på rejsevejledningen?

 • Farverne i bjælkerne øverst i rejsevejledningen giver dig et hurtigt overblik over Udenrigsministeriets vurdering af sikkerhedsniveauet i landet. Der kan være forskellige sikkerhedsniveauer for forskellige områder i et land.
 • Rejsevejledningerne farves efter, hvor sikkert det er at rejse i forhold til bl.a. risiko for terror, krig, uroligheder og kriminalitet og ikke efter COVID-19 smittesituationen. Læs mere om rejser under COVID-19.
 • Hvis dit rejsemål er grønt, opfordrer vi dig til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark.
 • Hvis dit rejsemål er gult, anbefaler vi, at du forbereder dig lidt mere end normalt på din rejse. Vær opmærksom på din personlige sikkerhed og dine omgivelser. Hold dig opdateret om den aktuelle situation i landet via fx nyhedsmedierne, dit rejsebureau eller dit hotel. 
 • Hvis dit rejsemål er orange betyder det, at vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Risiciene forbundet med rejsen kan være så alvorlige, at du bør overveje, om rejsen er nødvendig. Nødvendige rejser kan fx være presserende familiebesøg, deltagelse i en fødsel, begravelse eller retssag. Det kan også være en vigtig forretningsrejse. En almindelig turistrejse anses ikke for nødvendig i denne sammenhæng.
 • Hvis dit rejsemål er rødt, fraråder vi alle rejser. Hvis du alligevel vælger at tage afsted, opfordrer vi dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning.

Hvad er en nødvendig og en ikke-nødvendig rejse?

 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle eller alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. 
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, hvis risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge landet eller området. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få nogle rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt. 
 • Rejse- og forsikringsselskaber henviser ofte til vores rejsevejledninger ved afbestilling eller ændring af en rejse til et land. Det er selskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender vores rejsevejledninger.

Skal Udenrigsministeriet give tilladelse til at rejse til et land, hvortil rejser frarådes? 

 • Din rejse er altid dit eget ansvar. Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende. Vi udsteder derfor ikke tilladelser, men opfordrer dig til at følge rejsevejledningen. 
 • Vi kan ikke garantere din sikkerhed på en rejse. Hvis du føler dig utryg ved at rejse, kan vi alene opfordre dig til at indhente så mange informationer som muligt forud for rejsen. På baggrund af dem må du beslutte, om du vil gennemføre rejsen. 
 • Tjek at din rejseforsikring dækker, hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder rejser. 

Hvad betyder det grå felt med teksten "OBS", som findes øverst på nogle rejsevejledninger?

 • Vi viser en krisebesked øverst i en rejsevejledning, hvis der sker en alvorlig hændelse i landet fx terrorangreb, krig, voldelige demonstrationer eller naturkatastrofer. Der giver vi information om, hvad du kan gøre. Det betyder, at der er en midlertidig øget risiko, som du skal være opmærksom på. Det betyder som udgangspunkt ikke, at det overordnede sikkerhedsniveau (farven) på rejsevejledningen ændres. 

Hvordan defineres ”grænseområder”? 

 • I nogle rejsevejledninger fraråder vi rejser til grænseområder til et naboland. I nogle lande er det let at definere et grænseområde, og i andre lande er det ikke muligt at afgrænse risikoen og angive en præcis kilometer afstand. Er du i tvivl om et specifikt område, kan du evt. søge information i andre landes rejsevejledninger for landet.

Hvad betyder det at være opmærksom på sin "personlige sikkerhed”?

 • At være opmærksom på sin personlige sikkerhed betyder, at du bør træffe forholdsregler for at undgå potentielt utrygge situationer. Det kan fx være at arrangere med dit hotel, at du bliver hentet i lufthavnen, være særligt opmærksom på, hvor du færdes, når det er mørkt og generelt at bruge din sunde fornuft.

Kan du finde Udenrigsministeriets rejsevejledninger fra dengang, de var farvede under hensyntagen til COVID-19?

 • På vores hjemmeside kan du finde historiske oversigter over COVID-19 relaterede sikkerhedsniveauer i vores rejsevejledninger.

 • Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, så skriv til os på: [email protected] under emnet: ”Udlevering af Rejsevejledninger”. Det er vigtigt, at du meget præcist angiver land (evt. region) og dato for rejsevejledningen. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Abonnement på rejsevejledninger

 • Du kan abonnere på Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Find rejsevejledningen for det land, du er interesseret i at følge, og klik på ”Abonner” øverst på siden. Så modtager du en e-mail, hvis vi ændrer vigtig information i rejsevejledningen.