Gå til indhold

Rejse med kæledyr

Her kan du læse mere om regler for privat ud- og indførsel af kæledyr fra og til Danmark. Bemærk, at de gældende regler på veterinærområdet hører under Fødevarestyrelsen, så eventuelle spørgsmål skal stilles dertil.  

Værd at vide

  • Læs reglerne for rejse med kæledyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
  • Kontakt en dyrlæge i god tid, før du vil have dit kæledyr med på en rejse til udlandet. Det kan tage tid at få vaccinationer og dokumenter på plads.
  • Hvis en hund eller kat ikke er personledsaget på rejsen, gælder reglerne for kommerciel import af hunde og katte (og eksport) af kæledyr, også selv om dyret ikke skal sælges. 

Hvad defineres som et kæledyr? 

Se definitionen af kæledyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvad er de generelle krav for ind- og udførsel af kæledyr? 

  • De generelle krav for ind- og udførsel af kæledyr omfatter personledsagelse, ID-mærkning, EU-pas til selskabsdyr og gyldig rabiesvaccination. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside - Rejse med kæledyr (foedevarestyrelsen.dk).
  • For de fleste EU-lande gælder fælles EU-regler i forhold til ind- og udførsel af hunde og katte. Dog har Irland, Malta og Sverige særlige indførselskrav. Tjek reglerne med dit rejselands ambassade/repræsentation i Danmark. 
  • Ønsker du at indføre et kæledyr fra lande uden for EU varierer kravene afhængigt af oprindelseslandet. 
  • Ønsker du at udføre et kæledyr til et land uden for EU, gælder veterinærbestemmelserne i det pågældende land. Tjek altid reglerne med det dit rejselands ambassade/repræsentation i Danmark. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal rejse med eksotiske dyr? 

Hvis du skal rejse med eksotiske dyr, så kontakt Miljøstyrelsen i god tid inden afrejsen.

Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til handel med udryddelsestruede vilde dyr? 

Danmark har tiltrådt konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter - Washington-konventionen (CITES). Det betyder, at det kan være forbudt eller kræve særlige tilladelser at handle med og indføre visse dyr og planter (levende såvel som døde). Det gælder også produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder etc. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside