Gå til indhold

Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark

Hvis du ikke har bopæl i Danmark og heller ikke tidligere har haft det i sammenlagt 5 år, så kan du som udgangspunkt kun købe fast ejendom her i landet med tilladelse fra Justitsministeren. Tilladelse søges gennem Civilstyrelsen.

Foreign citizens' acquisition of real property in Denmark

Personer i EU eller EØS
Hvis du er statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du under visse forudsætninger købe fast ejendom i Danmark uden Justitsministerens tilladelse.

Selskaber i EU- eller EØS
Selskaber, der har hjemsted i et EU- eller EØS-land, er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i et EU- eller EØS-land og har oprettet eller vil oprette filialer eller agenturer eller vil levere tjenesteydelser i Danmark, kan under visse forudsætninger købe fast ejendom i Danmark uden Justitsministerens tilladelse.

Kontakt Civilstyrelsen først
I alle tilfælde hvor en borger eller et registreret selskab fra et andet EU- eller EØS-land ønsker at købe ejendom i Danmark, er det vigtigt at kontakte Civilstyrelsen på forhånd.