Gå til indhold

Irak

Rejsevejledning opdateret: 08.05.2023 Kl. 12:59

Gyldig: 01.06.2023

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Dahuk, Erbil og Sulaymaniyah i det kurdiske selvstyreområde.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Hele landet undtagen områderne i den orange bjælke.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til provinserne Dahuk, Erbil og Sulaymaniyah i det kurdiske selvstyreområde, pga. risikoen for terror og kidnapning. Hvis du opholder dig i det kurdiske selvstyreområde, bør du overveje, hvorvidt det er nødvendigt. Hvis ikke, bør du overveje at udrejse. Sikkerhedsrisikoen er så høj, at du bør have helt særlige grunde til at rejse dertil og på forhånd planlægge rejsen grundigt samt overveje, om du har det fornødne lokale netværk. 

Vi fraråder alle rejser til resten af landet pga. en meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du opholder dig i et af de områder, hvortil vi fraråder alle rejser, bør du overveje at udrejse.

Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i landet, som er præget af en række væbnede konflikter, og risikoen kan hurtigt forværres. Du bør holde dig på afstand af alle militære anlæg. Du bør også holde dig på afstand af demonstrationer og lignende, da det kan udvikle sig voldeligt.

Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Du bør holde dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder og nyhedsmedierne. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger. 

Udenrigsministeriet har en meget fokuseret diplomatisk indsats i Irak, og ambassaden har derfor ikke konsulære medarbejdere. Det betyder, at du skal kontakte en dansk repræsentation i regionen eller Udenrigsministeriet i København (se under afsnittet Kontakt nedenfor), hvis du har brug for konsulær bistand.

Irak tillader kun, at den danske ambassade får adgang til at bistå en borger med dansk statsborgerskab i anholdelses-/fængslingssager.

Rejser i en tid med COVID-19
Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser.  

Kontakt

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112), hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis situationen i Irak udvikler sig.

Mere information

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Irak er senest opdateret den 8. maj 2023 med redaktionelle ændringer. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.