Gå til indhold

Qatar (midlertidig rejsevejledning)

Rejsevejledning opdateret: 18.11.2022 Kl. 15:24

Gyldig:28.11.2022

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Qatar på ambassaden i Abu Dhabis (som dækker Qatar) hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Når du rejser til Qatar, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed. De fleste danskere oplever dog ingen problemer under besøg i landet.

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 
Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter, inden du rejser.

VM i Qatar 2022

Verdensmesterskaberne i Qatar for herrelandshold i fodbold finder sted i perioden fra 20. november til 18. december 2022.

Før du rejser, bør du læse hele rejsevejledningen for Qatar grundigt. Du bør også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krisesituation.

Vær opmærksom på, at lovgivning og kultur i Qatar kan afvige meget fra den danske. Det betyder, at ting, der er lovlige i Danmark, kan være forbudte i Qatar. Det gælder fx i forhold til alkohol, narkotikastoffer og visse typer af medicin. Der gælder også andre regler og skikke for fx påklædning og adfærd, herunder kærtegn på offentlige steder. Der er ikke samme grad af ytrings- og forsamlingsfrihed som i Danmark.

Undersøg på forhånd grundigt, hvad der gælder i Qatar. Læs mere nedenfor bl.a. under ”Lokale love og sædvaner”. 
 
Vi har samlet en række praktiske oplysninger til brug for din rejse til Qatar, bl.a. nyttige kontaktoplysninger hvis du skulle få brug for akut hjælp, se mere her. De praktiske oplysninger er alene et supplement til Udenrigsministeriets rejsevejledning nedenfor. 

Find også praktisk information og gode råd om adgang til og ophold under VM i Qatar på VM i Qatars officielle hjemmeside. 

Risiko for terror

Der vurderes generelt at være en forhøjet risiko for terror under større internationale sportsbegivenheder med stor mediedækning, som fx VM i fodbold i Qatar i november - december 2022. Der er en middel risiko for terror i Qatar.

Qatar oplevede senest terrorangreb i 2005.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Qatar er forholdsvis lav.

Seksuelle overgreb er sjældne, men kan være rettet mod turister. Under store internationale begivenheder som fx VM i Qatar, bør du udvise ekstra forsigtighed. Straffene er hårde, men kravene til bevisbyrden er højere end i Danmark, især hvis der har været indtagelse af alkohol eller parterne kender hinanden.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk fx i lufthavne, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive mål for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne fx The Peninsula Qatar, iloveqatar.net og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Tag ikke alene på ture i bjergområder eller ørken. Du bør kun anvende anerkendte firmaer og guider med lokalkendskab og erfaring med den tur, som du skal på (fx trekking og kamelture). Overvej muligheden for at tage af sted i en større gruppe.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav. 

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.

Veje og biler uden for de store byer er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Find flere praktiske oplysninger her.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Qatar, er du underlagt qatarsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være meget højere. Der anvendes også andre strafformer i Qatar end i Danmark, fx dødsstraf. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort. Du kan evt. risikere at blive administrativt udvist for en lovovertrædelse.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige. 

Besiddelse og indtagelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. Du kan risikere lang fængselsstraf eller store bøder og udvisning. Vær opmærksom på, at lufthavnene anvender avanceret teknologi og scanningsudstyr.

Vær også opmærksom på, at det er ulovligt at medbringe bestemte former for medicin og fødevarer, fx birkes (som anses som narkotika) og svinekød. Mange former for håndkøbsmedicin er ulovlige at medbringe og betragtes som narkotika. Læs mere her.

Hvis du har brug for at medbringe medicin, fx smertestillende medicin, sovepiller og hormontilskud, bør du kontakte Qatars ambassade i Nederlandene (som dækker Danmark) for yderligere information. Der er krav om, at eventuelle lægeerklæringer er oversat til arabisk. Læs mere om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Det er generelt forbudt at drikke alkohol, bortset fra på steder, der er bemyndiget til salg af alkohol for ikke-muslimske udlændinge, fx visse hoteller og barer samt i afgrænsede tidsrum under VM i en del af fanzonen. Undlad at gå rundt med alkohol uden for de tilladte områder og at være synligt beruset eller udvise aggressiv adfærd. Det er forbudt at være fuld på offentlige steder. Aldersgrænsen for køb og indtagelse af alkohol er 21 år. Import af alkohol til Qatar er forbudt. Det betyder, at du ikke må medbringe alkohol til Qatar, heller ikke hvis det er købt toldfrit på rejsen. 

Udøvelse af alle former for vold er strengt forbudt og straffes hårdt. 

Aggressiv adfærd, herunder voldsomme udbrud og fagter, og demonstrationer kan opfattes meget negativt. Vær især forsigtig over for politi eller myndigheder. Du kan risikere bøde, tilbageholdelse eller udvisning.

Handlinger og aktiviteter der opfattes som demonstrationer, politiske protester eller religiøs kritik kan være strafbart.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden samt mellem personer af samme køn er forbudt og straffes hårdt. Under VM har Qatar dog tilkendegivet, at alle er velkomne, og at ugifte venner eller par, også af samme køn, kan bo på samme værelse, så længe man respekterer lovgivningen i Qatar. 

I bør dog undgå alle former for fysiske kærtegn på offentlige steder. Berøring kan blive opfattet som stødende, uanset køn, seksuel orientering eller hensigt. I kan risikere chikane og anholdelse. 

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi. 

Samvær med prostituerede er forbudt og straffes med bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

I Qatar bør man på alle offentlige steder være anstændigt påklædt. Det gælder særligt i offentlige bygninger og ved religiøse helligdomme. Der er ikke krav til kvinder om at bære slør eller anden tildækning. 

Qatar er et muslimsk land. Det er ulovligt at praktisere andre religioner end islam på offentlige steder. Det er ulovligt at opfordre andre til at konvertere fra islam til andre religioner eller til ateisme. Du bør være forsigtig i nærheden af religiøse helligdomme og moskeer og udvise respekt. 

Negative eller falske udtalelser om staten Qatar eller islam kan være strafbart. 

Du må ikke fotografere eller filme (inkl. med drone) sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger, militære anlæg og på privat område uden forudgående tilladelse. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt. Tag ikke billeder af lokalbefolkningen, især kvinder og børn, medmindre du har fået lov. Journalister skal søge tilladelse hos Qatar News Agency og indrejse i landet med presseakkreditering. 

Vær opmærksom på, at myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der er begrænset adgang til en række udenlandske websites og sociale medier. 

Sprog: I Qatar tales arabisk. De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår dog som regel noget engelsk. 

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold. 

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-qatarsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Qatar, hvis Qatar ikke går med til det.

Som dansk-qatarsk statsborger i Qatar vil du blive betragtet som qatarsk statsborger, da Qatar ikke anerkender dobbelt statsborgerskab. Udenrigsministeriet har derfor meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i Qatar.

Hvis du gerne vil rejse til Qatar, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de qatarske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan være, at du har haft kontakt til eller på anden måde kan sættes i forbindelse med personer eller grupper, som de qatarske myndigheder anser for at være kriminelle eller terrorister. I den forbindelse kan fx kommentarer, likes m.m. på sociale medier være tilstrækkeligt. Det kan også være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i dit pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om, at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Du skal have et ”Hayya Card”, der er et fan-ID, for at kunne rejse ind i Qatar fra den 1. november 2022 til den 23. december 2022. Udstedelse af Hayya kort er betinget af, at man har billet til en fodboldkamp. Søg i god tid på https://hayya.qatar2022.qa/. 

Læs mere om pas- og visumregler her.

Find praktiske oplysninger her.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen. Bemærk at det er ulovligt at medbringe bestemte former for medicin, læs mere under afsnittet Lokale love og sædvaner.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Qatar er generelt af god standard. Læs mere og find bl.a. en oversigt over hospitaler på Qatars sundhedsministeriums hjemmeside.

Find praktiske oplysninger her.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Qatar. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Qatar er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Find praktiske oplysninger her.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i de Forenede Arabiske Emirater.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112), hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Qatars ambassade i Nederlandene (som dækker Danmark) for yderligere information: +31 (0) 70 41 66 666, Borweg 7, 2597 NL The Hague, Netherlands.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Den midlertidige rejsevejledning for Qatar er senest opdateret den 18. november 2022 med ændringer i afsnittet ”Lokale love og sædvaner” vedrørende alkohol. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.