Gå til indhold

Qatar (midlertidig rejsevejledning)

Rejsevejledning opdateret: 03.06.2022 Kl. 14:00

Gyldig:13.08.2022

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Qatar på ambassaden i Abu Dhabis (som dækker Qatar) hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Når du rejser til Qatar, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed. De fleste danskere oplever dog ingen problemer under besøg i landet.

Rejser i en tid med COVID-19
Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser.

VM i Qatar 2022

SKAL DU TIL VM I FODBOLD?

Verdensmesterskaberne i fodbold finder sted i Qatar i perioden fra 21. november til 18. december 2022.

Før du rejser, bør du læse hele rejsevejledningen grundigt. Du bør også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Så modtager du information direkte fra os, hvis situationen i Qatar udvikler sig.

Hvis du planlægger at rejse til Qatar for at se fodbold skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for køb af billetter, indrejse og indkvartering under turneringen.

Når du rejser i Qatar, er du underlagt qatarsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Bl.a. har Qatar meget streng lovgivning mod indtagelse af alkohol på offentlige steder og brug af stoffer, herunder bestemte typer af medicin. Læs mere under afsnittet ’Lokale love og sædvaner’. De qatarske myndigheder har annonceret at enkelte love fx angående indtag af alkohol vil blive lempet under VM i Qatar 2022, det er dog stadig uklart om og hvordan, dette eventuelt vil blive implementeret.

Find praktisk information og gode råd om adgang til og ophold under VM i Qatar på VM i Qatars officielle hjemmeside

Risiko for terror

Qatar har ikke oplevet terrorangreb siden 2005.

Terrorister vil dog kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer. Samtidig kan der være forhøjet risiko under større begivenheder som fx VM i Qatar.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Qatar er forholdsvis lav.

Seksuelle overgreb er sjældne, men kan være rettet mod turister. Under store internationale begivenheder som fx VM i Qatar bør du udvise ekstra forsigtighed.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk fx i lufthavne, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive mål for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt.

Du bør være forsigtig i nærheden af religiøse helligdomme og moskeer og udvise respekt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne fx The Peninsula Qatar, iloveqatar.net og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Tag ikke alene på ture i bjergområder eller ørken. Du bør kun anvende anerkendte firmaer og guider med lokalkendskab og erfaring med den tur, som du skal på (fx trekking, kamel-ture osv). Overvej muligheden for at tage af sted i en større gruppe.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav. 

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.

Veje og biler uden for de store byer er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Qatar, er du underlagt qatarsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være meget højere. Ligesom der anvendes andre strafformer i Qatar end i Danmark. Der er dødstraf i Qatar.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Alle former for vold er strengt forbudt og straffes hårdt.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Vær opmærksom på at det er ulovligt at medbringe bestemte former for medicin og fødevarer fx birkes (som anses som narkotika) og svinekød. Mange former for håndkøbsmedicin er ulovlige at medbringe, da de anses som narkotika. Hvis du har brug for at medbringe medicin som fx smertestillende medicin, sovepiller, hormontilskud mv. bør du kontakte Qatars ambassade i Nederlandene (som dækker Danmark) for yderligere information. Husk at eventuelle lægeerklæringer skal være oversat til arabisk.

Det er generelt forbudt at drikke alkohol, bortset fra på de steder, der er bemyndiget til salg af alkohol for ikke-muslimske udlændinge, eksempelvis på visse hoteller.

Negative eller falske udtalelser om staten eller religion kan være strafbart.

Homoseksualitet er forbudt og straffes hårdt. Du bør undgå alle former for fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden, er forbudt og kan straffes. Du bør undgå alle former for fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Samvær med prostituerede er forbudt og straffes med bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

I Qatar er der krav til påklædning i alle offentlige bygninger samt ved religiøse helligdomme. I det offentlige rum bør man være anstændigt påklædt. Der er ikke krav om at bære slør eller anden tildækning for kvinder i det offentlige rum.

Qatar er et muslimsk land.

Det er ulovligt at praktisere andre religioner end islam på offentlige steder.

Det er ulovligt at opfordre andre til at konvertere fra islam til andre religioner eller til ateisme.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Vær opmærksom på at myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der er begrænset adgang til en række udenlandske websites og sociale medier.

I Qatar tales arabisk, men de lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår som regel engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-qatarsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Qatar, hvis Qatar ikke går med til det.

Vær opmærksom på at du som dansk-qatarsk statsborger i Qatar vil blive betragtet som qatarsk statsborger, da Qatar ikke anerkender dobbelt statsborgerskab. Udenrigsministeriet har derfor meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i Qatar.

Hvis du gerne vil rejse til Qatar, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de qatarske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan være, at du har haft kontakt til eller på anden måde kan sættes i forbindelse med personer eller grupper, som de qatarske myndigheder anser for at være kriminelle eller terrorister. I den forbindelse kan fx kommentarer, likes m.m. på sociale medier være tilstrækkeligt. Det kan også være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i dit pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billede-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler her.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.
 

Du kan læse mere om COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen. Bemærk at det er ulovligt at medbringe bestemte former for medicin, læs mere under afsnittet Lokale love og sædvaner.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Qatar er generelt af god standard.

For mere information se hjemmesiden https://hukoomi.gov.qa/en/hospitals.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Qatar. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Qatar er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i de Forenede Arabiske Emirater.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112), hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Qatars ambassade i Nederlandene (som dækker Danmark) for yderligere information: +31 (0) 70 41 66 666, Borweg 7, 2597 NL The Hague, Netherlands

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Den midlertidige rejsevejledning for Qatar er oprettet den 3. juni 2022.