Gå til indhold

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2022

Med den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi sætter regeringen kursen for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i årene frem. Som modsvar til en historisk uforudsigelig verden, præsenterer strategien et nyt værdikompas.
""

Det er med værdier som pejlemærke, regeringen vurderer, Danmark bedst fremmer sine interesser og værner om danskernes tryghed, velfærd og sammenhængskraft. Strategien binder derfor trådene i den moderne udenrigspolitik sammen og er centreret om fem nøgleord: værdi-, trygheds-, klima-, migrations- og økonomisk diplomati.