Gå til indhold

EU's internationale klima- og miljøpolitik

EU-landene vedtog i 2008 ambitiøse klimamålsætninger om at reducere udledningen af drivhusgasser med 20% i 2020 målt i forhold til 1990.

Samtidig blev det besluttet at øge reduktionsmålet til 30%, hvis det sker som led i en global aftale, hvor andre lande påtager sig tilsvarende forpligtigelser.

EU-landene har endvidere tilsluttet sig målsætningen, der er formuleret af FN’s klimapanel om at reducere de globale udledninger af drivhusgasser med 80-95% inden 2050, således at de globale temperaturstigninger kan holdes under 2 grader.                       

""
EU-landene vil reducere den globale udledning af drivhusgasser med 80-95% før 2050.

Kontakt

Grøn vækst (GRV)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

Tlf: (+45) 33 92 02 61

E-mail: [email protected]