Gå til indhold

Bilagsfortegnelse

Herunder en bilagsoversigt.

Bilag 1: Mønster til bilateral traktat - engelsk og dansk tekst

Bilateral overenskomst med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer

Bilag 2: Noteveksling - engelsk tekst

Personlige noter 

Verbalnoter

Bilag 3: Ministeriel fuldmagt til deltagelse i forhandlinger og til at undertegne forhandlingsresultat - engelsk tekst

Fuldmagt til at deltage og undertegne

Bilag 4: Akkrediteringsskrivelse - engelsk tekst

Akkrediteringsskrivelse

Bilag 5: Ministeriel fuldmagt til undertegnelse af traktat - engelsk tekst

Ministeriel fuldmagt til undertegnelse af trakat

Bilag 6: Kongelig forestilling angående ratifikation

Kongelig forestilling angående ratifikation

Bilag 7: Ratifikationsinstrument - fransk tekst

Ratifikationsinstrument med territorial erklæring

Erklæring iht. traktatens ordlyd 

Bilag 8: Note om opsigelse af traktat - engelsk tekst

Note om opsigelse af traktat

Bilag 9: Traktatretskonventionen af 23. maj 1969

Konvention om traktatretten af 23. maj 1969

Bilag 10: Traktat- og MOU-terminologi - engelsk tekst

Traktat- og MOU-terminologi