Gå til indhold

Folkeretten og menneskerettigheder

Danmark deltager aktivt i det internationale samarbejde for at sikre fred, sikkerhed og international retsorden.

Folkeret er den brede betegnelse for de internationale regler, som både den humanitære folkeret og menneskerettighederne er en del af. Folkeret er det retssystem, der regulerer forholdet mellem forskellige stater i modsætning til national ret, der regulerer forholdene for borgerne i den enkelte stat.

Det er en central udfordring for dansk udenrigspolitik at skabe et internationalt samfund, hvor den demokratiske retsstats principper hersker, og hvor relationerne mellem staterne følger retlige procedurer, hvor staterne løser territoriale og andre uenigheder fredeligt. Hvor personer, der begår krigsforbrydelser, folkedrab eller terrorhandlinger retsforfølges, og hvor borgerne nyder beskyttelse mod overgreb fra statsmagter og kan nyde deres menneskerettigheder. Disse temaer er i fokus i den danske multilaterale og bilaterale indsats.

Kontakt

Juridisk Tjeneste

Kontoret for folkeret og menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 06 29