Gå til indhold

Ekspedition af traktater

Udenrigsministeriets rådgivning og alle tilbagevendende formelle ekspeditioner i traktatindgåelsesproceduren varetages af Traktatsektionen under Kontoret for Folkeret og Menneskerettigheder. 

Traktatsektionen varetager ligeledes bekendtgørelser af traktater i Lovtidende C, registrering af disse i De Forenede Nationer samt kundgørelse på Færøerne. Kundgørelse i Grønland varetages af Statsministeriet.

De politiske og substansmæssige spørgsmål vedrørende en given traktat - herunder forhandlingen af traktaten, om traktaten og dens forpligtelser er hensigtsmæssige, om Danmark bør tilslutte sig, om der skal tages forbehold eller afgives præciserende erklæringer - er fortsat ressortkontorets, respektive -ministeriets ansvar. Disse spørgsmål er behandlet i Udenrigsministeriets vejledning vedrørende traktatindgåelse.

For at tydeliggøre hvad ovennævnte centrale varetagelse indebærer mht. tidsfrister og for opgavedelingen mellem ressortkontor / -ministerium og Traktatsektionen, er opgaverne opregnet i skemaet "Hvem gør hvad?".

På den følgende side findes seks formularer til brug for anmodning til Traktatsektionen om udstedelse af akkrediteringsskrivelser, fuldmagter, ratifikationsinstrumenter og bekendtgørelser. Formularerne udfyldes af rekvirenten og fremsendes fra hjemmesiden med de nødvendige bilag til Traktatsektionen.

Opstår der behov for råd og vejledning eller tvivlsspørgsmål, anbefales det at kontakte Traktatsektionen tidligst muligt. I tilfælde af at Traktatsektionen modtager mangelfulde anmodninger, vil disse blive returneret til afsenderen med anmodning om udbedring.

 

Traktatsektionens adresse og medarbejdere er:

Traktatsektionen
Kontoret for Folkeret og Menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

E-mail: [email protected]
Hjemmeside: http://traktat.um.dk

Traktatindgåelse: Rådgivning i traktatretlige spørgsmål.

Fuldmægtig Johan Eichel-Illum (2d15) … 33 92 07 46

Fuldmægtig Maise Biørn Jørgensen (2d15) ... 33 92 01 92

Chefkonsulent David M. Kendal (2d05) ...  33 92 03 95

Traktatindgåelse: Bistand ved indgåelse af traktater samt udarbejdelse af fuldmagter og ratifikation af traktater. Bekendtgørelse af traktater i Lovtidende C samt Retsinformation.

O.ass. Erik Swierstra-Banke (2d23) ...             33 92 18 69