Gå til indhold

Den udenrigspolitiske fuldmagtsordning - Færøerne og Grønland internationalt

I 2005 fik Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut en udbredt grad af selvstyre.

Ved fuldmagtsordningerne fra 2005 fik henholdsvis Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut adgang til på rigets vegne at forhandle og indgå folkeretlige aftaler med fremmede stater og mellemfolkelige organisationer, som fuldt ud angår overtagne sagsområder, og som alene vedrører Færøerne eller Grønland. Ordningen er for Grønlands vedkommende videreført med selvstyreloven fra 2009.

Ordningerne omfatter ikke folkeretlige aftaler, som berører forsvars- og sikkerhedspolitikken samt folkeretlige aftaler, som skal gælde for Danmark, eller som forhandles inden for en international organisation, hvoraf Kongeriget Danmark er medlem. Samtidig begrænser fuldmagtsordningerne ikke de danske myndigheders forfatningsmæssige eller folkeretlige ansvar og beføjelser.

Læs mere her om den færøske hjemmestyreordning og den grønlandske selvstyreordning.

kontakt

Kontoret for Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 00 00
Fax: (+45) 32 54 05 33