Gå til indhold

Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde

Udenrigsministeriet er til rådighed for myndigheder, virksomheder og borgere fra alle dele af Kongeriget og arbejder for et styrket samarbejde i rigsfællesskabet baseret på ligeværd, respekt og tillid.

Samarbejdet foregår både bilateralt og i en række internationale fora, hvor der foregår tæt koordinering af landenes interesser.

Rigsmyndighederne har efter grundloven kompetencen til at indgå folkeretlige forpligtelser samt ansvaret for at føre udenrigspolitikken.

Et stærkt samarbejde med Færøerne og Grønland er en forudsætning for, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken afspejler og varetager Kongerigets samlede udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser.

Regeringen inddrager Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut forud for forhandlinger om folkeretlige aftaler, der har særlig betydning for hhv. Færøerne og Grønland. Herudover inddrager regeringen også landsstyret og Naalakkersuisut i politikformulering, mødevirksomhed, og linjeføring i udenrigspolitiske spørgsmål med særlig relevans for Grønland og Færøerne – ud fra et princip om, at fælles sager behandles fælles.

For at fremme det fælles mål om et tæt, respektfuldt og ligestillet samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik med særlig relevans for Færøerne og Grønland nedsatte regeringen, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut den 4. oktober 2021 i fællesskab det Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitiske Kontaktudvalg. Udvalget holder møde én gang om året i forbindelse med rigsmødet og derudover efter behov, med deltagelse af relevante danske ministre og færøske og grønlandske landsstyremedlemmer.

Udvalget skal bl.a. muliggøre en bred og struktureret informationsdeling samt koordination og dialog om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål med særlig relevans for Færøerne og Grønland. Deling af klassificeret information er et vigtigt element i dette arbejde. Herudover kan udvalget drøfte sager, der måtte opstå i krydsfeltet mellem sagsområder, der er overtaget af Færøerne eller Grønland, og udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken.

Kommissoriet kan læses her.

Danmark, Færøerne og Grønlands samarbejde på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område sker inden for rammerne af hjemmestyre- og selvstyreordningerne samt grundloven.

Kontakt

Kontoret for Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 00 00
Fax: (+45) 32 54 05 33