Gå til indhold

Internationale organisationer og EU

Færøerne og Grønland er omfattet af Danmarks medlemskab af internationale organisationer som FN, OECD og NATO, ligesom de deltager i det nordiske samarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Både Færøerne og Grønland har valgt at stå uden for Danmarks EU-medlemskab, men EU er en vigtig samarbejdspartner for Færøerne og Grønland, og der arbejdes løbende på at styrke og udbygge relationerne.

EU-landene har den 5. oktober 2021 afsat knap 1,7 mia. kroner i EU-budgettet i perioden 2021-2027 til Grønland. Danmark har, i tæt koordination med Grønland, bl.a. varetaget de konkrete forhandlinger med EU’s øvrige medlemslande. Midlerne forventes at blive anvendt inden for uddannelsesområdet og grøn vækst. Herudover får Grønland adgang til at søge midler under en række andre puljer. Læs mere: EU-aftale sikrer knap 1,7 milliarder kroner til uddannelse og grøn vækst i Grønland - Regeringen.dk

Færøernes samarbejde med EU er primært baseret på tre aftaler inden for fiskeri, handel, og forskning, der alle er overtaget sagsområder.

Grønland er knyttet til EU gennem den særlige associe­ringsordning for oversøiske lande og territorier (OLT). EU-landene vedtog den 5. oktober 2021 rådsafgørelsen for EU’s oversøiske lande og territorier inkl. Grønland (europa.eu), der bl.a. afsæt­ter ca. 1,7 mia. kroner (225 mio. euro) til Grønland i EU-budgetperioden 2021-2027. I den forudgående budgetperiode (2014-2020) havde Grønland mulighed for budgetstøtte på ca. 1,6 mia. kroner.

Herudover har EU-Kommissionen og EU’s fælles uden­rigstjeneste i en meddelelse om EU’s Arktis-politik fra okto­ber 2021 oplyst, at man efter anmodning fra Naalakkersuisut og regeringen påtænker at åbne et EU-kontor i Nuuk. Konto­ret skal understøtte det aktuelle samarbejde og identificere nye samarbejdsmuligheder.

Endelig har Grønland og EU en særskilt fiskeripartner­skabsaftale (europa.eu) om bæredygtigt fiskeri med tilhørende protokol, der tilsammen regulerer EU’s fiskeri i grønlandsk farvand samt EU’s betaling herfor. Den nuværende aftale for perioden 2021-2026 og protokol for perioden 2021-2024 blev indgået i januar 2021, og det ventes, at EU-betalingen til Grønland for fiskerirettigheder og budgetstøtte til fiskerisektoren samlet set vil udgøre ca. 750 mio. kroner (99 mio. euro) i aftaleperioden.

Kontakt

Kontoret for Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K 


E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 04 48
Fax: (+45) 32 54 05 33