Gå til indhold

Rejser til Pituffik - Thulebasen

For rejser til eller gennem forsvarsområdet ved Pituffik/Thule Air Base gælder særlige regler og restriktioner. Således skal alle rejsende være i besiddelse af en særlig opholdstilladelse, jf. Bekendtgørelse nr. 138 af 8. februar 2010 om adgang til og vilkår for færdsel i Grønland

Personer uden gyldig opholdstilladelse kan forventes afvist og/eller returneret.

Ansøgning om transit/opholdstilladelse
Personer, der ønsker rejse gennem eller ophold i forsvarsområdet ved Pituffik/Thule Air Base, skal være i besiddelse af transit-/opholdstilladelse (transit er mindre end 24 timer, mens ophold er mere end 24 timer).  

Kun personer med et egentlig formål kan få adgang til Pituffik/Thule Air Base.  

Ansøgere skal indsende en udfyldt og underskrevet samtykkeerklæring til Udenrigsministeriet (att.: SEK, Asiatisk Plads 2, 1448 København K).                

Den egentlige almindelige behandlingstid for udstedelse af godkendelser er ca. 3 uger. Ved særlige forhold og i særligt travle perioder (typisk fra maj til september) kan der gå op til 4-6 uger for udstedelse af godkendelser.  

Samtykkeerklæringen videreformidles af Udenrigsministeriet til Politiets Efterretningstjeneste, der søger Det Centrale Personregister med henblik på konstatering af den pågældendes identitet. Politiets Efterretningstjeneste søger endvidere i politiets registre efter oplysninger om den pågældende, herunder oplysninger om eventuelle strafbare forhold, eventuelt alkohol- eller narkotikamisbrug og om eventuelle fremstillinger i retten ved politiets foranstaltning. For nærmere oplysninger om Politiets Efterretningstjenestes procedurer henvises hertil.  

Følgende persongrupper behøver ikke at have transit- og/eller opholdstilladelse: 

  • NATO-styrker:  Medlemmer af NATO-styrker, hvis tilstedeværelse i forsvarsområdet i Grønland er nødvendig i forbindelse med virksomhed i medfør af overenskomst af 27. april 1951 mellem regeringerne i Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland med senere ændringer eller andre NATO-foranstaltninger, samt medlemmer af deres familier, 
  • Udstationeret arbejdskraft: Civilt personel, som af vedkommende militære myndigheder eller af et af disse bemyndiget privat selskab udsendes fra USA, og hvis tilstedeværelse i det nævnte område er nødvendig i forbindelse med virksomhed i medfør af overenskomst af 27. april 1951 mellem regeringerne i Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland med senere ændringer eller andre NATO-foranstaltninger, samt medlemmer af deres familier,
  • Repræsentanter for danske og grønlandske myndigheder, 
  • Personer, der er fastboende i Qaanaaq-området: Personer med folkeregisteradresse i Grønland nord for breddegraden 75 grader N og vest for længdegraden 63 grader W,
  • Personer, som af den danske regering særligt er bemyndiget til at få adgang til forsvarsområdet, samt
  • Personer, som af den amerikanske regering særligt er bemyndiget til at få adgang til forsvarsområdet.

Til orientering kan oplyses, at såvel Udenrigsministeriet som rigsombuddet forelægger ansøgninger for Arktisk Kommandos Forbindelsesofficer på Thule Air Base til udtalelse og tillige underretter Forbindelsesofficeren om meddelte tilladelser.

Kontakt

Kontoret for Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 00 00
Fax: (+45) 32 54 05 33