Gå til indhold

Selvstyreordningerne på Færøerne og i Grønland

Med hjemmestyre-/selvstyrestyreordningerne har de færøske og de grønlandske myndigheder mulighed for at overtage ansvaret for en række sagsområder.

De færøske og de grønlandske myndigheder har således ansvaret for at lovgive for og administrere de områder, der er overtaget, og har et selvstændigt økonomisk ansvar for opgavernes løsning. Staten yder årligt et generelt økonomisk tilskud til Færøerne og til Grønland (bloktilskuddet).

Færøernes hjemmestyre blev etableret i 1948 og Grønlands hjemmestyre i 1979. I 2005 blev Færøernes muligheder for at overtage yderligere sagsområder udvidet væsentligt, og i 2009 blev den grønlandske hjemmestyreordning afløst af en selvstyreordning.


Følgende områder kan som følge af hensynet til rigsfællesskabet og særlige bestemmelser i grundloven ikke overtages: statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik.

Selvstyreloven indeholder en bestemmelse om Grønlands adgang til selvstændighed. Bestemmelsen indebærer, at hvis det grønlandske folk træffer beslutning om selvstændighed, indledes der forhandlinger mellem regeringen og Naalakkersuisut om gennemførelse af selvstændighed for Grønland. 

kontakt

Kontoret for Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 00 00
Fax: (+45) 32 54 05 33