Gå til indhold

EU Sanctions Map/Gældende sanktioner

På EU Sanctions Map kan du hurtigt danne dig et overblik over gældende FN- og EU-sanktioner.

EU Sanctions Map
EU Sanctions Map er oprettet for at forøge tilgængeligheden til information om de restriktive foranstaltninger, der gælder i EU. Det interaktive kort vedligeholdes og opdateres løbende af Europa-Kommissionen, men kun de retsakter der publiceres i EU-Tidende (Official Journal of the European Union) er autoritative og har evne til at have juridiske virkninger. De indeholdte oplysninger i det interaktive er ikke nødvendigvis fyldestgørende, tilstrækkelige eller opdaterede og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Udenrigsministeriet påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der, direkte eller indirekte, er relateret til brugen af EU Sanctions Map.