Gå til indhold

Eksportkontrol

Eksportkontrol er kontrol med udførsel af våben, militært udstyr og dual-use produkter (produkter med såkaldt dobbelt anvendelse). Formålet med eksportkontrol er at opretholde fred og sikkerhed ved at forhindre ukontrolleret spredning af konventionelle våben samt produkter og teknologier, der kan anvendes til udvikling eller fremstilling af masseødelæggelsesvåben.

Eksportkontrollen skal samtidig sikre overholdelse af en række internationale retningslinjer og eksportkontrolforpligtelser, som Danmark har påtaget sig bl.a. gennem ratifikation af internationale konventioner og traktater samt det internationale samarbejde i øvrigt.

I Danmark er det Rigspolitiet, der udsteder tilladelser til eksport af våben og militært udstyr, og Erhvervsstyrelsen i sager om eksport af dual-use produkter. Udenrigsministeriet er høringspart i forbindelse med den konkrete sagsbehandling, når danske virksomheder ansøger hhv. Rigspolitiet og Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at udføre våben, militært udstyr eller dual-use produkter. Udenrigsministeriet bidrager med udenrigs- og sikkerhedspolitiske vurderinger af de konkrete eksportansøgninger med udgangspunkt i EU’s fælles regler for kontrol af eksport af militærteknologi- og udstyr og FN’s våbenhandelstraktat.

Kontakt

Sikkerhedspolitik (SP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]