Gå til indhold

Eksportkontrol

Eksportkontrol er kontrol med udførsel af militært udstyr og produkter med dobbelt anvendelse, dvs. civile produkter, der også kan anvendes militært. Formålet med eksportkontrol er, at opretholde fred og sikkerhed ved at forhindre ukontrolleret spredning af konventionelle våben samt produkter og teknologier, der kan anvendes til udvikling eller fremstilling af masseødelæggelsesvåben.

Formålet med eksportkontrollen er samtidig at sikre overholdelse af en række internationale retningslinjer og eksportkontrolforpligtelser, som Danmark har påtaget sig gennem ratifikation af internationale konventioner og traktater samt det internationale samarbejde i øvrigt. Et betydeligt element i det internationale samarbejde er Danmarks deltagelse i eksportkontrolregimerne: Australien Gruppen (kemiske og biologiske våben), missilteknologiregimet (MTCR), Nuclear Supplier’s Group (NSG), Wassenaar Arrangementet (konventionelle våben og dual-use produkter) samt Proliferation Security Initiative (PSI).

Udenrigsministeriet modtager høringer vedrørende ansøgninger om våbeneksport fra Justitsministeriet, hvis der er tale om militært udstyr, og fra Erhvervsstyrelsen, hvis der er tale om et produkt med dobbelt anvendelse. Udenrigsministeriet har ikke afgørelseskompetencen i disse sager, men bidrager med en vurdering af den konkrete politiske situation i det pågældende land, der bliver søgt om eksporttilladelse til. Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsen træffer den endelig beslutning i sagerne.

Åbenhed om våbenoverførsler er væsentlig for debatten om ansvarlighed i forbindelse med våbeneksport. Derfor offentliggøres hvert år tal og informationer om dansk eksport af våben samt produkter med dobbelt anvendelse. Tallene offentliggøres på Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Sikkerhedspolitik (SP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]