Gå til indhold

udførselsrapporter

Åbenhed om våbenoverførsler er væsentlig for at sikre ansvarlighed, og for at skabe vished om, hvortil der eksporteres våben.

Udenrigsministeriet har på vegne af regeringen udgivet en årlig rapport i perioden 1999-2011 om dansk eksport af våben, militært udstyr og dual-use-produkter. Rapporterne redegør nærmere for de danske regler og procedurer, og indeholder desuden en række statistiske oplysninger om udførslen fra Danmark af militært udstyr og dual-use produkter.

Siden 2011 er afrapporteringen overgået til Rigspolitiet og Erhvervsstyrelsen. Udførselsrapporter fra 2012 og frem vedrørende våben og militært udstyr kan findes her på Rigspolitiets hjemmeside: Udførsel af militært udstyr | | Politi

Statistik over sager om kontrol med dual-use produkter kan findes her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Statistik | Eksportkontrol (erhvervsstyrelsen.dk)