Gå til indhold

Pirateri

Danmark er en maritim stormagt. Den danske maritime sektor er verdens 6. største og har en nøglerolle som værdiskaber og vækstmotor for dansk økonomi. Danmark har derfor en stærk interesse i fortsat at bidrage til den internationale bekæmpelse af pirateri og maritim kriminalitet.

Særligt ved Guineabugten og Afrikas Horn er pirateri fortsat en global udfordring. Danmark bidrager derfor betydeligt til den internationale indsats mod pirateri og anden maritim
kriminalitet med fokus på disse to områder.

Guineabugten i Vestafrika er en af de regioner, som er hårdest ramt af pirateri og maritim kriminalitet. I første halvdel af 2018 fandt over 40 pct. af alle rapporterede piratangreb på verdensplan sted i Guineabugten, hvoraf angreb i nigerianske farvande alene udgjorde 29 pct. af det samlede tal. Derudover udgør andre typer af maritim kriminalitet som f.eks. narkotika-, våben- og menneskesmugling samt ulovligt fiskeri og brændstoftyveri alvorlige trusler mod regionens stabilitet og befolkningernes levevilkår.

Det er en vigtig dansk prioritet at fremme frihandel og bæredygtig vækst samt at imødegå negative økonomiske og sociale virkninger af maritim kriminalitet i Guineabugt-regionen.

Pirateri er en global udfording

Ved Afrikas Horn er antallet af pirateri- og andre maritime kriminalitetshændelser faldet væsentligt, siden situationen var værst i 2011. De forhold, der tidligere dannede grobund for pirateri med udgangspunkt i Somalia, eksisterer dog stadig. Det gælder fattigdom og mangel på beskæftigelsesmuligheder, manglende retshåndhævelse, korruption, ulovligt og ureguleret fiskeri samt organiserede kriminelle netværk, som deltager i smugling af bl.a. trækul, narkotika og våben.

Sikker sejlads i farvandene omkring Afrikas Horn er vigtig for Danmark særligt pga. den omfattende internationale handel, der passerer det Indiske Ocean og det Røde Hav. Danmark har derfor gennem adskillige år gennemført en omfattende og målrettet indsats mod pirateri i regionen.

 

Danmarks prioriteter til bekæmpelse af pirateri

Den overordnede målsætning for Danmarks indsatser er at beskytte danske interesser og søfarende såvel som international skibsfart ved at begrænse truslen fra pirateri og anden maritim kriminalitet. Det forudsætter en samtænkt tilgang, der ikke kun tager fat om problemerne til søs, men også adresserer de underliggende årsager på land. Derfor anvender Danmark en bred, sammenhængende vifte af værktøjer af både militær og civil karakter.

Du kan læse mere om Danmarks prioriteter i det seneste Prioritetspapir for den danske indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022.

In English: Priority paper for the Danish efforts to combat piracy and maritime crime  2019-2022.

Prioritetspapir (printvenlig version) / Priority paper (printable version)

Kontakt

Sikkerhedspolitik (SP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]