Gå til indhold

Baggrund og formål

Formålet med Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD) er at bidrage til stabilitet i skrøbelige lande og kontekster. Dette gøres ved at udsendte civile eksperter til krisestyringsmissioner og valgobservationsmissioner ude i verden. UFD har løbende udviklet sig og hed indtil 2011 Det Internationale Humanitære Beredskab. Herefter skiftede det navn til Freds- og Stabiliseringsberedskabet i 2011, og i 2023 skiftede navnet til Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati.

Det startede i 1994

Med sammenbruddet i Sovjetblokken og Østeuropa omkring 1990, folkemordet i Rwanda i 1994 og andre konflikter i Afrika, blev det klart for det internationale samfund, at en hurtig internationalt koordineret indsats kunne være med til at forhindre, at konflikterne voksede og bredte sig.

I Danmark reagerede et bredt flertal i Folketinget i 1994 med at oprette det Internationale Humanitære Beredskab (IHB). Det skete som en del af en helt ny dansk bistandsstrategi, "En verden i udvikling". De erklærede formål var:

  • At bidrage til at forebygge konflikter
  • At medvirke til at sikre fred og stabilitet
  • At lindre og forebygge humanitære kriser (beredskaber i Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Læger Uden Grænser)

Siden 1. januar 1995 har UFD'en haft sin egen post på Finansloven, som sikrer midler til hurtigt at kunne sende danskere afsted, når en akut situation kræver det.  Der er omkring 350 eksperter i UFD-databasen, og hvert år sendes omkring 160 danskere fra UFD'en ud på opgaver i udlandet. 

UFD's hovedopgaver i 2023

  • Civil krisestyring og konflikthåndtering
  • Udvikling af retssamfund og støtte til retssektoren
  • Observation af overholdelse af menneskerettigheder og internationale aftaler
  • Træning og kompetenceopbygning af sikkerhedsstyrker, politi, grænsepatruljer, toldmyndigheder og kystvagter mv.
  • Kompetenceopbygning af offentlige institutioner ved hjælp af "mentoring, monitoring and advising"
  • Demokratiudvikling og valgobservation 

Årlig bevilling på 30 mio. kr.

UFD-bevillingen har i en årrække udgjort 30 mio. kr., som hvert år afsættes på finansloven. Pengene anvendes til civile udsendelser via Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati til prioriterede lande og regioner, hvor Danmark bidrager med samtænkte indsatser.

Foto: EUCAP Somalia

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33920000
 

UFD-enheden i NIRAS A/S

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 24690632
Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
 Tlf: (+45) 60114260